ODPOVĚDI 2023

rok 2023

Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Datum

Obsah

Mat.

Úplata

Evid

21.1.2023

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci činností kontrolního výboru

 1-2023

 ne

 1

13.6.2023

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci rozhodnutí, povolení a odstranění stavby pro právnické osoby 2-2023 ne 2