Formuláře

Formuláře Životní situace
Hlášení ukončení chovu psa, hlášení změn Fyzická osoba Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
Hlášení ukončení chovu psa, hlášení změn právnická osoba Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Odhláška místního poplatku za psa Místní poplatek ze psů
Ohlášení odstranění Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Ohlášení stavby Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Oznámení o užívání stavby Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Oznámení změny v užívání stavby Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Prohlášení stavbyvedoucího Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Prohlášení stavebního dozoru Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Přihláška do evidence chovatelů psů FO Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
Přihláška do evidence chovatelů psů PO Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
Přiznání k místnímu poplatku za psa Místní poplatek ze psů
Žádost o poskytnutí informace Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost o povolení kácení dřevin Povolování kácení stromů
Žádost o povolení předčasného užívání stavby Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k MK Povolení připojení sousední nemovitosti (nebo pozemní komunikace) na místní komunikaci
Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky komunikace Povolení uzavírky místních komunikací
Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací Povolení zvláštního užívání místní komunikace
Žádost o pronájem KD Altán Správa Kulturního zařízení Altán
Žádost o stavební povolení Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o územní souhlas Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o vydání koordinovaného stanoviska MMO Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o vydání společného ÚR a SP Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb