Aktuálně

[1]
26 9 2022

OBČANÉ TŘEBOVIC ROZHODLI O SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2022 – 2026

V letošních komunálních volbách rozhodli občané Třebovic, že Zastupitelstvo městského obvodu Třebovice bude v letech 2022 až 2026 složeno ze zástupců 3 volebních stran: sdružení Společně pro Třebovice, strana SNK Evropští demokraté a  Koalice SPOLU.

Jako první se umístilo sdružení Společně pro Třebovice se 7 mandáty. Na druhém místě skončili SNK Evropští demokraté se ziskem 6 mandátů. Třetí je Koalice SPOLU, která získala 2 mandáty.

Z celkového počtu voličů 1539, se voleb zúčastnilo 876 voličů. Volební účast byla 57 %. Stejně vysokou účast jsme měli také před čtyřmi lety.

Podrobný přehled volebních výsledků zde …

Podzimní úklid v Třebovicích
21 9 2022

Podzimní úklid v Třebovicích

Dne 30.9.2022 budou v Třebovicích přistaveny velkoobjemové kontejnery na objemný odpad z domácností.

Rozmístění: 2 ks ul. Kozinova, 2 ks ul. Kpt. Jaroše, 2 ks Sládkovičovo náměstí, 1 ks ul. Na Valech, 1 ks ul. Na Heleně, 2 ks ul. Martinovská (patrové garáže).

Upozorňujeme, že do těchto kontejnerů nelze ukládat stavební suť ani jiný stavební odpad !!!

K tomu slouží sběrný dvůr na ul. Provozní v Ostravě - Třebovicích.

 

Netopýří noc dne 1.10. v Třebovickém parku
20 9 2022

Netopýří noc dne 1.10. v Třebovickém parku

V sobotu 1. října 2022 od 19:00 do 21:00 hod proběhne v Třebovickém parku Mezinárodní noc pro netopýry. Program je následující:

 • vycházka s detektory a ukázky moderních metod výzkumu
 • ukázky handicapovaných netopýrů ze záchranné stanice
 • kontroly a vyvěšování netopýřích budek
 • aktivity pro děti

Nutná je předchozí registrace na emailu (tosenovsky@birdlife.cz) s uvedením počtu účastníků a telefonickým kontaktem.

Sraz účastníků u vstupu do parku u Altánu.

Akce probíhá v rámci projektu ČESON spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Kontakt: tosenovsky@birdlife.cz, tel. 777 771 196 (Evžen Tošenovský).

20 9 2022

Očkování psů proti vzteklině v Třebovicích 1. října 2022

V sobotu dne 1.10.2022 v době od 9.00 do 10.00 hodin proběhne v prostorách dvoru za třebovickou radnicí očkování psů a koček proti vzteklině (za každého počasí). Cena vakcíny bude 150,- Kč.

Očkování je povinné dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Občané budou mít také možnost naočkovat psa proti 6 chorobám (psinka, infekční zánět jater, parvoviróza, parainfluenza, leptospiróza a vzteklina), a to za 500,- Kč. Vzteklina a leptospiróza jsou obě choroby přenosné na člověka a pro člověka smrtelné.

Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby předvedení psi byli opatřeni náhubkem a doprovázela je dospělá osoba

Komorní koncert klasické kytary a houslí v KD Altán 9.10.2022 v 17 hodin
20 9 2022

Komorní koncert klasické kytary a houslí v KD Altán 9.10.2022 v 17 hodin

Zveme Vás na komorní koncert, na kterém se představí Jakub Sivek - kytara a Tomáš Vašut - housle. Na programu je jak sólový repertoár pro kytaru, tak i kytara ve spojení s houslemi, a to napříč různými stylovými obdobími od autorů, jakými jsou např. F. Sor, F. Tarrega, H. V. Lobos, M. De Falla, A. Piazzolla.

Koncert se bude konat 9. října 2022  v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Altán v Ostravě - Třebovicích. Vstupné je dobrovolné.

7 9 2022

Podzimní vydání TŘEBOVICKÉHO KAPRA

Aktuálně zveřejňujeme letošní třetí vydání zpravodaje našeho městského obvodu "Třebovický kapr". 

Zpravodaj je současně zveřejněn na těchto webových stránkách městského obvodu Třebovice, a to pod odkazem "Zpravodaj". Zde také naleznete vydání předchozích ročníků.

Pokud zpravodaj nenaleznete ve svých poštovních schránkách, můžete na to upozornit Úřad městského obvodu Třebovice na tel. 599 422 103 nebo 599 422 105, také mailem na posta@trebovice.ostrava.cz

Zpravodaj zde ...

1. září bylo otevřeno a předáno do užívání workoutové hřiště
2 9 2022

1. září bylo otevřeno a předáno do užívání workoutové hřiště

Dne 1. září došlo k přestřižení pásky a otevření workoutového hřiště v prostorách areálu Jednoty Orel Třebovice. Tímto bylo předáno do užívání dětem a mládeži.

S doplňujícími pracemi, kterými bylo zhotovení přístupu přes branku z ulice V Mešníku, osazení tří nových laviček a nutné ořezy okolních stromů, cena díla přesáhla 1 milion korun. Stavbu tohoto hřiště jsme mohli realizovat díky investičnímu transferu statutárního města Ostravy ve výši 700 tisíc korun. 

Rozhodují nezávisle, nestranně a spravedlivě...
5 8 2022

Rozhodují nezávisle, nestranně a spravedlivě...

Téměř tři desítky přísedících schází aktuálně ostravskému okresnímu soudu. Kandidáty do funkce přísedícího navrhují zastupitelé, k návrhu se vyjádří předseda soudu, načež je přísedící zvolen zastupitelstvem města.

Aktuálně působí u Okresního soudu v Ostravě 143 přísedících a město nyní hledá dalších 27. Část v současnosti působících přísedících s ohledem na vyšší věk či další okolnosti nehodlá ve své funkci dál pokračovat. Téměř jednu třetinu přísedících u ostravského okresního soudu nyní zastávají lidé starší 70 let, další takřka třetina přísedících je starší 60 let. Celkový počet přísedících stanoví předseda soudu, přičemž přihlíží k zákonem stanoveným podmínkám.

Přísedící jsou voleni na dobu čtyř let. Spolu se soudci vykonávají přísedící rozhodovací činnost, když jsou součástí příslušného soudního senátu. Senát okresního soudu se skládá z předsedy senátu a dvou přísedících. Rozhodují ve věcech trestních a pracovněprávních. Při rozhodování v senátu má hlas přísedícího stejnou váhu, jak hlas soudce. Nově zvolení přísedící do funkce nejprve musí složit do rukou předsedy soudu slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, že jej budu vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že v souladu s ním budu rozhodovat nezávisle, nestranně a spravedlivě.“

Přísedícím ostravského soudu se může stát bezúhonný občan České republiky starší 30 let, který bydlí v obvodu zastupitelstva města nebo pokud v tomto obvodu pracuje. Nemusí mít odborné či vysokoškolské vzdělání. Přísedícím za výkon funkce náleží odměna podle zákona. Detailní informace naleznou zájemci o funkci přísedícího na webu města v odkazu https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-vnitrnich-veci/oddeleni-spravnich-cinnosti/zivotni-situace/zadost-o-vykon-funkce-prisediciho. Podrobné informace zájemci získají také v budově Magistrátu města Ostravy v kanceláři č. 137 odboru vnitřních věcí.

Město opět podpoří nadané studenty
8 7 2022

Město opět podpoří nadané studenty

Ostrava opět podpoří výjimečné vysokoškolské studenty v rámci programu Talent roku. Budoucí vědci, význační lékaři, umělci či další specialisté mohou být oceněni titulem Talent roku a získat také až sto tisíc korun. Město tak mnoho let vytváří vhodné podmínky pro studium a další profesní uplatnění nadaných vysokoškoláků a současně oceňuje jejich studijní výsledky. Program na svém červnovém zasedání schválili zastupitelé města.

Město ocení vysokoškolské studenty, jež mají trvalý pobyt na území Ostravy a studují na různých českých či zahraničních školách. Ocenění zpravidla pracují ve výzkumných týmech, publikují odborné články a jejich studijní výsledky jsou excelentní. Pro akademický rok 2022/2023 byl alokován 1 milion korun, stejně jako v tomto roce. Přihlášky mohou studenti podávat do 31. října 2022, pravidla k podání návrhu naleznou zájemci na webu města. Mezi povinné přílohy například náleží životopis a motivační dopis studenta, doklad o studiu na vysoké škole či zahraniční univerzitě, doložení studijního průměru i vědecké úspěchy a publikační činnost. Hodnocena je také společensky prospěšná činnost neziskového charakteru a další související fakta. O udělení titulu a ceny rozhodnou opět zastupitelé, při posuzování žádostí je zohledněn studijní, vědecká a společenská prospěšnost.

Podporu nadaných studentů považuji za klíčovou, město tak často získává výjimečné odborníky, kteří přispějí k jeho rozvoji v mnoha směrech. Ostrava své studenty podporuje dlouhodobě. Co se týče aktuálního programu Talent roku, jedná se o jeho druhý ročník, předchozí tradiční udělování stipendií přerušila ekonomická zátěž související s pandemií v akademickém roce 2020/2021. Původními stipendii město podporovalo studenty od roku 1996 a do současnosti ostravští studenti díky těmto programům získali téměř 18,5 milionů korun. Mezi našimi stipendisty najdete zvučná jména umělců i vědců,“ vysvětlila Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Mezi stipendisty města Ostravy byl například doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., který v letošním roce úspěšně habilitoval, titul docenta neurologie získal v pouhých 35 letech a stal se tak nejmladším nositelem tohoto akademického titulu v oboru neurologie v zemi (detailněji viz https://www.fno.cz/novinky/neurolog-fn-ostrava-ondrej-volny-uspesne-habilitoval-titul-docenta-neurologie-ziskal-v-pouhych-35-letech). Absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, působil jako výzkumný pracovník, zkušenosti získával v zahraničí (Kanadě, USA, Švýcarsku). V současné době působí ve Fakultní nemocnici Ostrava na neurologické klinice jako zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkum a zároveň jako vedoucí Centra klinických neurověd na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. 

V akademickém roce 2021/2022 ocenila Ostrava deset výjimečných studentů, každý získal k rozvoji svého vzdělávání sto tisíc korun. Příběhy oceněných studentů jsou velmi inspirující, dosahují perfektních studijních výsledků, excelují v různých oborech, píší vědecké články. Nadaní studenti se letos setkali 9. června při přebírání ocenění, prezentacích jejich zkušeností a vernisáži projektu Talent roku. Oceněna byla například studentka všeobecného lékařství Lékařské fakulty Ostravské univerzity, jež se zabývá výzkumem zaměřeným na vývoj nové lokální terapie myelomové kostní nemoci ve výzkumném a vývojovém centru pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii.  Svůj výzkum prezentuje na vědeckých konferencích, působí ve výzkumné laboratoři aj. Nejen s příběhem této nadané budoucí lékařky se můžete seznámit prostřednictvím výstavy Talent roku, kterou je možné zhlédnout do konce června ve foyer Nové radnice, víc v odkazu https://talentova.cz/setkani-s-talenty-roku/.

8 7 2022

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo o změnách Územní plánu Ostravy

Zastupitelstvo města Ostravy vydalo na svém zasedání ve středu 22. června změnu Územního plánu Ostravy č. 3 a rozhodlo o pořízení změny č. 4. V platnost tak vstupuje řada dílčích změn, které by byly projednávány v průběhu posledního roku. Zároveň město zahajuje zpracování další série změn v území, mezi nimiž je i významná rozvojová plocha mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice. Územní plán je zásadní dokument, řešící rozvoj města. Stanoví urbanistické požadavky k využívání území s ohledem na jeho charakter a vytváří předpoklady pro další výstavbu a rozvoj města. 

Nově vydaná změna číslo 3 řeší podané návrhy fyzických a právnických osob, městských obvodů a také vlastní podněty města. Reaguje tak většinou na drobné změny v území, ve vazbě na žádosti majitelů pozemků, podané v průběhu minulého roku. Nikterak však nedochází ke změně celkové urbanistické koncepce rozvoje města. Součástí změny jsou i některé aktualizace již realizovaných dopravních staveb. Dokument však musí reagovat i na aktuální stav v území a na eventuální změny v něm, případně na měnící se potřeby města a jeho obyvatel. Územní plán Ostravy byl vydán v roce 2014. Od té doby proběhly tři jeho drobné změny, konkrétně změny pod číslem 1, 2a a 2b.

A co je změnou číslo 3 řešeno?

-       vymezení nových nebo rozšíření stávajících zastavitelných ploch pro bydlení v rodinných domech, avšak pouze v minimálním rozsahu

-       přeměna způsobu využití některých menších ploch v zastavěném území města, kdy změna reaguje na současný stav v území

-       zrušení některých zastavitelných ploch pro bydlení v rodinných domech a pro lehký průmysl, ve kterých nebyl dosud projeven zájem o výstavbu

-       změna způsobu využití již vymezených zastavitelných ploch tam, kde taková změna lépe odpovídá navazujícímu území

-       aktualizace např. hranice zastavěného území, ve vazbě na již realizovanou výstavbu

-       aktualizace některých prvků dopravy a inženýrských sítí

-       drobné úpravy textové části územního plánu tam, kde byla potřeba větší srozumitelnosti a jednoznačnosti.

-       pro některé zastavitelné plochy byla nově vymezena podmínka pořízení územní studie

Po vydání změny zajistí magistrát města vyhotovení územního plánu, ve kterém již budou vydané změny zahrnuty, což lze očekávat na přelomu července a srpna. To pak bude zveřejněno veřejnou vyhláškou a také na webových stránkách města pro snazší přístup občanů, projektantů i investorů. Územní plán je rovněž k dispozici na odboru územního plánování a stavebního řádu magistrátu města (v budově Nové radnice, Prokešovo náměstí 8, Moravská Ostrava) a na všech stavebních úřadech.

V průběhu prací na této změně obdrželo město další žádosti občanů o jeho dílčí změny. Rovněž tyto žádosti zastupitelstvo města dne 22. června projednalo a rozhodlo o pořízení další změny územního plánu, která bude pořizována pod číslem 4. Ani u této změny však zastupitelstvo nevyhovělo všem žádostem, které obdrželo. Důvodem je zejména nevhodné rozšiřování dalších zastavitelných ploch na úkor orné půdy, případně zásah do ploch zeleně. Proto zastupitelstvo rozhodlo o pořízení jen u několika z nich. Celkem bylo za rok 2021 podáno 44 návrhů na změnu územního plánu. Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení změny v polovině z nich, u 22 položek.

Předmětem prověření a zpracování návrhu změny č.4 nebudou pouhé drobné plochy pro rodinnou zástavbu, jak tomu většinou bývá, ale budou se prověřovat i dvě významná území ve městě. S ohledem na jejich specifika budou tato území řešena samostatnými změnami.

Jednou z nich je území podél ulice Opavské, a to i ve vazbě na lokalitu známou pod názvem „Myslivna,” kde je dnes umístěna rezerva pro vědeckotechnický park.  “V průběhu minulého roku jsme se ve spolupráci s MAPPA a MSIC zabývali dostavbou stávajícího území technologického parku, kde se nám podařilo navrhnout intenzivnější zástavbu, zároveň jsme obdrželi žádost o změnu využití území podél ulice Opavská, které je dlouhodobě uvažováno jako alternativa pro rozvoj parku. S ohledem na tyto skutečnosti jsme iniciovali změnu územního plánu, jejímž cílem je redefinovat funkčních plochy v širším území pro zajištění rozvoje technologického parku a zároveň omezit možnost výstavby v přírodě blízké lokalitě Myslivny, což bylo i dlouhodobým cílem místních obyvatel,” vysvětlila Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora. Plochy podél ulice Opavské mají potenciál vytvořit důstojný vstup do města a nově by zde mohly být nastaveny parametry významné městské třídy lemované moderní městskou zástavbou. A právě tato skutečnost, spolu s nevelkou vzdáleností od areálu VŠB, vedou město k záměru spojit budoucí podobu území s v minulosti diskutovaným vymístěním rezervy pro rozvoj vědeckotechnologického parku. Reálnost záměru bude prověřena v rámci procesu pořizování změny územního plánu.

Druhou takovou lokalitou, která bude prověřena samostatnou změnou, je území mezi Černou loukou a areálem Dolní oblasti Vítkovic. Jedná se o významné území, které se v posledních letech úspěšně rozvíjí. Záměrem města je využít potenciálu kdysi opomíjené řeky Ostravice a propojit centrum města jižně s Dolní oblastí Vítkovic, na které se v minulosti nacházel těžký průmysl. Na území město pořídilo studii, jejíž autorem je kolektiv prof. Ing. arch. Romana Kouckého, a která zde umisťuje novou moderní čtvrť, kde najde bydlení, práci a zábavu až 12 tisíc lidí. Ambiciózní záměr, pracovně nazývaný „Pod Žofinkou“ přirozeně propojí centrum a Dolní oblast Vítkovice, detailněji viz https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/brownfield-mezi-karolinou-a-dolnimi-vitkovicemi-ceka-promena-v-novou-ctvrt-201epod-zofinkou201c. Změna komplexně prověří umístění záměru do území zejména z pohledu jeho širších vazeb a komunikačních propojení.

Další opatření k zajištění bezpečnějšího cykloprovozu v Ostravě jsou uskutečňována
8 6 2022

Další opatření k zajištění bezpečnějšího cykloprovozu v Ostravě jsou uskutečňována

Ostrava pokračuje v realizaci cykloopatření na městské třídě 28. října – Opavská, v úseku Frýdlantských mostů. Cílem je zvýšit bezpečnost lidí na kolech a rozvíjet tuto formu udržitelné dopravy. Do poloviny června vzniknou v úseku Frýdlantských mostů (konkrétně Poděbradova – Bozděchova) vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty a (ochranné) jízdní pruhy pro cyklisty, které naváží na stávající trasy. Opatření realizuje společnost Ostravské komunikace a.s. a vyjdou na 3 miliony korun.

Městská třída 28. října – Opavská je jednou z nejvýznamnějších tepen v Ostravě, představuje přímé spojení z Moravské Ostravy do Poruby, je dlouhá 12 km. V jejím okolí žije 100 tisíc lidí, kteří na ní tráví čas a pohybují se po ní pěšky, autem, v MHD nebo na kolech. Aktuální opatření je jednou z dílčích etap projektu pro zkvalitnění městské třída 28. října – Opavská a reakcí na dlouhodobý požadavek obyvatel Ostravy na přímé a bezpečnější cyklistické spojení městských částí.

Lidé významně favorizují vybudování přímého a kvalitního propojení Poruby s centrem města, nejlépe formou dělených stezek pro chodce a cyklisty, ideálně po obou stranách uličního profilu. Než bude možné tuto preferovanou variantu pro komunikace s vyššími intenzitami automobilové dopravy, a s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h uskutečnit (vzhledem k nutným náročnějším stavebním úpravám v rámci budování cyklistické infrastruktury), je k zajištění vyšší bezpečnosti zranitelnějších účastníků silničního provozu zatím volen kompromis v podobě změny dopravního značení, včetně vodorovného dopravního značení, jež vytýčí vyhrazené a (ochranné) jízdní pruhy pro cyklisty.

Práce na řešení úprav pro cyklisty jsme zahájili v roce 2020, obdobně jako řada dalších vyspělých měst jsme chtěli aplikovat kroky k takovému rychlému řešení, které prostřednictvím nestavebních úprav podpoří cyklistickou dopravu ve městě. Hledání dohody s dotčenými subjekty zabralo dva roky, stále nejsme u konce, ale rozhodně je pozitivní, že jsme nalezli shodu na několika klíčových bodech a větší část trasy již můžeme realizovat. Letos by měla být kompletně zrealizována trasa z centra po vodárnu, nyní probíhá realizace Frýdlantských mostů, jednoho z nejproblematičtějších míst.  Ačkoli řešení pro lidi na kolech, kterých aktuálně projede územím několik stovek denně, není zatím na 100 %, tedy fyzicky oddělené, je to určitě posun ke zvýšení jejich bezpečnosti. Zároveň jsou zachovány dva jízdní pruhy pro auta, které byly s ohledem na aktuální intenzitu dopravy a zajištění průjezdu IZS v místě identifikovány jako nezbytné,“ vysvětlila Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Trasa navazuje na stávající cyklotrasy. Povrch vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty je pro lepší přehlednost vyznačen červeně, současně bude v předmětném úseku osazeno svislé dopravní značení. Řešení je schematicky znázorněno v přiložené grafice.

Nalezení shody na podobě jednotlivých úseků městské třídy byl a je dlouhodobý proces. Náměty na řešení míst, kde v současné době nevede cykloinfrastruktura, přinesl Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) s externím poradcem. Popisované řešení je výsledkem řady jednání zástupců města, projektantů Ostravských komunikací a. s., Policie České republiky, MAPPA, či Správy silnic Moravskoslezského kraje, jež zastupuje vlastníka komunikace, a úřadů městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky.

Po mnoha jednáních bylo přistoupeno k první etapě opatření, jež se dotkla vodorovného dopravního značení na mostu Miloše Sýkory a zklidnění úseku k Sokolské třídě. Vznikl (ochranný) jízdní pruh pro cyklisty, respektive piktogramový koridor, a prostor pro cyklisty v křižovatkách. V ulici Na Karolíně byl před křižovatkou s ul. K Šalamounu a Žofínská vyznačen symbol cyklisty, upozorňující řidiče na místo, kde cyklisté kříží tuto komunikaci. Byl povolen vjezd cyklistů do pěší zóny Nová Karolina. Náklady na tuto etapu opatření, realizovaných v červnu 2021, činily 293 000 bez DPH. Pro zajímavost lze doplnit, že (ochranné) jízdní pruhy pro cyklisty, jež vznikly v rámci uvedené fáze opatření, byly prvním takovým dopravním opatřením na území města. Na zvýšený zájem nejen motoristů o platná pravidla chování v popsaných úsecích reagovala pracovní skupina odboru dopravy magistrátu Aktiv BESIP informační kampaní. Jejím posláním byla osvěta o právech a povinnostech jednotlivých účastníků silničního provozu v případě všech nově vyznačených dopravních značení na městské třídě.

Současná etapa prováděných opatření na Frýdlantských mostech započala v květnu a hotova má být v červnu 2022, přičemž si vyžádá náklady ve výši 3 miliony korun bez DPH. A jednání stále pokračují nad řešením nejproblematičtějšího úseku trasy, ulice Opavské. V místě je vysoká intenzita motorových vozidel, jedná se o extravilánový úsek s vyšší dovolenou rychlostí. K řešení situace je zpracováno vícero variant, ať už půjde ve finále o kteroukoliv, bude nutné provést drobné stavební úpravy. Realizace této poslední etapy však zatím není i vzhledem k opravě mostu přes řeku Odru letos možná, připravována je proto k realizaci na jaře 2023. 

Sběrné dvory společnosti OZO Ostrava, které jsou na území města Ostravy, přecházejí v pátek 1. dubna na letní provoz. K tomuto datu přechází na letní 14denní režim také svoz zeleně z hnědých nádob
1 4 2022

Sběrné dvory společnosti OZO Ostrava, které jsou na území města Ostravy, přecházejí v pátek 1. dubna na letní provoz. K tomuto datu přechází na letní 14denní režim také svoz zeleně z hnědých nádob

 „Pět největších sběrných dvorů v Kunčicích, Přívoze, Porubě, Třebovicích a Zábřehu bude otevřeno denně od 8 do 20 hodin, a to včetně víkendů. Sběrné dvory v Mariánských Horách, Radvanicích, Slezské Ostravě a ve Staré Bělé budou mít od 1. dubna otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 19 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Letní provoz se týká i sběrného dvora v Krásném Poli: ve středy a pátky zde bude otevřeno od 14 do 19 hodin a v soboty od 8 do 14 hodin. Pouze sběrný dvůr v Polance nad Odrou je celoročně otevřen beze změn: ve středu a pátek od 14 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin,“ upřesňuje Vladimíra Karasová z OZO Ostrava a připomíná, že občané Ostravy mohou využívat kterýkoli z ostravských sběrných dvorů, a to i v jiném městském obvodu, než sami bydlí. Sběrné dvory v Ostravě však nejsou určeny pro odpad z firem ani pro mimoostravské domácnosti.

A protože se blíží Velikonoce, nastiňuje Vladimíra Karasová také režim svozu odpadu v tomto svátečním období: „Na Velký pátek bude svoz odpadu probíhat bez ohledu na svátek jako ve všední den. O Velikonočním pondělí odpad svážen nebude, takže celý následující týden bude režim svozu o den posunut – z pondělí na úterý, z úterý na středu a tak dále.“

Aktuálně - Ukrajina - možnosti pomoci, kontakty, informace
28 3 2022

Aktuálně - Ukrajina - možnosti pomoci, kontakty, informace

Statutární město Ostrava v návaznosti na uprchlickou krizi zřídilo webové rozhraní na kterém jsou průběžně zveřejňovány informace a nejčastější dotazy týkající se možnosti pomoci:

https://socialniveci.ostrava.cz/ukrajina-informace-ostrava/

Přinášíme souhrn nejdůležitější informací, které se týkají ubytování uprchlíků z Ukrajiny a možností pomoci okupované zemi. Informace jsou pravidelně aktualizovány na základě komunikace s centrálními orgány a s Moravskoslezským krajem.

ODSTRANĚNÍ JAZYKOVÉ BARIÉRY PŘI KOMUNIKACI S ÚŘADY

Existuje bezplatná služba, která umožňuje trojstrannou komunikaci ukrajinských občanů s našimi úřady (tedy i MMO) prostřednictvím překladatelů. Projekt s názvem „Volání pro Ukrajince“ najedete na webu  www.volaniproukrajince.cz.

Přínosy služby:

 • volaná strana komunikuje přirozeně v českém jazyce,
 • efektivní využití kapacit osob se znalostí českého a ukrajinského jazyka,
 • možnost řešit záležitosti bez osobní návštěvy (úřad práce, zdravotní pojištění, městské úřady, neziskové organizace, hledání zaměstnání, soukromá komunikace),
 • možnost využití i při komunikaci na místě (pobočky úřadu práce apod.)
 • klient navíc obdrží krátký souhrnný zápis v ukrajinštině klíčových informací v textové podobě

KAM PRO INFORMACE - OSOBNĚ I NA WEBU:

Krajské asistenční centrum pro pomoc uprchlíkům bylo za spolupráce policie, hasičů a Českého červeného kříže v Ostravě otevřeno na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Jde o hlavní kontaktní místo pro uprchlíky v Moravskoslezském kraji a nově sídlí v pavilonu A na ostravském výstavišti Černá louka.

Ministerstvo vnitra zřídilo přehlednou webovou stránku www.nasiukrajinci.cz

Neziskové organizace pracující s migranty v ČR se spojily a toto je centrální místo, kde můžete nabídnout svou pomoc: www.pomahejukrajine.cz

Organizace pro pomoc uprchlíkům: https://www.opu.cz/cs/

Informace odboru sociálních věcí MMO: https://socialniveci.ostrava.cz/ukrajina-informace-ostrava/

Ministerstvo vnitra také připravilo informační letáky v českém i ukrajinském jazyce, jak postupovat. Předejte je osobám prchajícím z konfliktu. Ke stažení jsou ZDE.


 

TELEFONNÍ LINKY:

Volat můžete 800 720 210, tuto bezplatnou linku zřídil Krajský úřad Moravskoslezského kraje a je určena pro české občany, kteří chtějí pomoci Ukrajině a uprchlíkům. Získají zde tyto informace:

 • na koho a kam se obrátit, aby nabízená pomoc byla účinná
 • jaká pravidla je nutné dodržovat
Telefonní linka ministerstva vnitra pro informace o postupu pro občany Ukrajiny: +420 974 801 802
CHCETE NABÍDNOUT UBYTOVÁNÍ?

Osoby prchající z oblastí válečného konfliktu odkazujte na služebny Policie České republiky, případně na obecní úřady, kde je nasměrují na Správu uprchlických zařízení MV ČR.

Konkrétní nabídky, ideálně na ubytování hromadného typu se stravováním se mohou posílat na e-mail Správy uprchlických zařízení MV ubytovaniukrajina@suz.cz

I v tomto případě se můžete obrátit na nonstop infolinku Ministerstva vnitra 974 801 802, zvláště v přípravě potřeby ubytování většího počtu lidí.

Povinností každého cizince, který přijíždí do ČR, je se zaregistrovat na Policii ČR – na oddělení pobytu cizinců odboru cizinecké policie (v případě ubytování v hotelech nebo jiných ubytovacích zařízeních tuto povinnost vyřizuje ubytovatel). Doporučujeme se přesvědčit, že to ubytovatel skutečně udělal.


CHCETE POMOCI FINANČNĚ?

Sbírka paměti národa – sbírka podporuje organizaci Come Back Alive pomáhající ukrajinským vojákům ve válce na Donbasu. Ta poskytuje hlavně technickou, školicí a zdravotní podporu.

Člověk v tísni – sbírka SOS Ukrajině byla založena v roce 2014, peníze poputují na humanitární pomoc obětem konfliktu. 

Velvyslanectví Ukrajiny v České republice – zastupitelský úřad Ukrajiny v České republice vyhlásil sbírku na nákup vojenského materiálu pro armádu a tamní domobranu.

Charita České republiky – veřejná sbírka směřuje pomoc primárně obyvatelům zasažených oblastí.

Fond humanity Českého červeného kříže – veřejná sbírka s číslem účtu 333999/2700 a variabilním symbolem 1502. Využít lze i dárcovskou SMS a on-line platbu. 

Využít můžete sběrného místa, které zřídilo statutární město Ostrava na pomoc uprchlíkům. Více informací o provozní době a o to, co je vhodné darovat, najdete zde.


VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLY

Školní docházku musí děti zahájit ve lhůtě do 3 měsíců od vstupu na české území.
Pokud školu osloví rodiče či příbuzní dítěte, kteří ještě nemají vízum, je potřeba nejdříve vyřídit registraci. Děti je možné přihlásit do MŠ v rámci celé Ostravy.  V případě nástupu do ZŠ kontaktujte školu v místě pobytu zde. Aktuální informace ke vzdělávání ukrajinských dětí naleznete zde.


JAKÉ MÁME PRO VÁS DALŠÍ DOPORUČENÍ?

 • Není-li to nezbytné, nejezděte zbytečně k ukrajinským hranicím, velký nával lidí i automobilů z obou stran blokuje průjezdnost silnic a tím i poskytování rychlé pomoci.

Chcete-li pomoci, upřednostňujte finanční pomoc, z materiální pomoci především léky.


Úhrada místního poplatku za psa do 31. března
15 3 2022

Úhrada místního poplatku za psa do 31. března

Lze jej uhradit bezhotovostním převodem na příjmový účet městského obvodu Třebovice u České spořitelny č. 19-1651079319/0800, jako variabilní symbol je nutno uvést 27123 a Vaše číslo popisné.

POZOR: Bez uvedení čísla popisného ve variabilním symbolu, nebude Vaše platba identifikována!

Případně můžete hradit v hotovosti či platební kartou na pokladně Úřadu městského obvodu Třebovice (úřední dny pondělí a středa 8.00 – 11.30 hod a 12.30 – 17.00 hod) nebo složenkou, kterou si vyzvednete na podatelně našeho úřadu.

V městském obvodu Třebovice je sazba za:

psa chovaného v rodinném domě 200,- Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa 500,- Kč/rok.

psa chovaného v bytovém domě je sazba 1000,- Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa 2000,- Kč/rok.

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE SBĚRU MATERIÁLNÍ POMOCI PRO UKRAJINU
9 3 2022

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE SBĚRU MATERIÁLNÍ POMOCI PRO UKRAJINU

Obrovskou sounáležitost a ochotu pomáhat prokázali lidé v Ostravě. Za pět dnů existence sběrného místa darovalo potřebné věci téměř 2 000 dárců. Skladové prostory jsou aktuálně naplněny, probíhá třídění a koordinace distribuce materiálu potřebným.

Nyní je proto pozastaven příjem darů v našem sběrném místě na Wattově ulici kromě vyjmenovaných věcí, které užije Český červený kříž:

 • zdravotnický materiál (obinadla, sterilní čtverce, zaškrcovala, hotové obvazy číslo 3, termofolie, dlahy typu SAM, šátky trojcípé, rukavice nitrilové nesterilní, izotermické folie, cívkové náplasti – vše v originálním obalu s co nejdelší expirací)
 • potřeby pro děti – trvanlivé potraviny – kaše, mléčná kojenecká výživa – lahvičky, přesnídávky, různé přesnídávkové tzv. kapsičky, trvanlivé jemné pečivo, hygienické potřeby pro děti, hračky

Potřeby pro děti jsou využívány Českým červeným křížem v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině a humanitárních vlacích pro děti cestující z Ukrajiny k nám do bezpečí. Naopak zdravotnický materiál putuje prostřednictvím národní společnosti ČČK přímo do rukou Červeného kříže na Ukrajině. Sběrné místo je pro vyjmenované dary otevřeno od 8.00 do 20.00 hodin a nachází se v halách na Wattově ulici 797/17 v Ostravě-Přívoze. Kontaktní telefony jsou 601 297 496 a také 601 297 870.

Děkujeme všem, kteří pomohli a pomáhají. Pokud chcete dále pomáhat, je aktuálně vhodnější finanční pomoc, detailní informace k různým způsobům pomoci naleznete na webu města https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/valka-na-ukrajine-2013-ubytovani-uprchliku-moznosti-pomoci-kontakty-a-informace.

POMOC Ukrajině - aktuální potřeba je zdravotnický materiál
4 3 2022

POMOC Ukrajině - aktuální potřeba je zdravotnický materiál

Ve spolupráci s Českým červeným křížem aktuálně prosíme o přednostní darování zdravotnického materiálu, v reakci na jeho nedostatek na místech, zasažených boji. Zdravotnický materiál by měl mít co nejdelší expiraci výrobků a musí být nový, v originálním obalu.

Konkrétně se jedná o materiál, který se dá pořídit i běžně v lékárnách:

-          Obinadla

-          Elastická obinadla

-          Sterilní čtverce

-          Zaškrcovadla (min. šíře 6 cm), turnikety

-          Hotové obvazy číslo 3

-          Termofolie

-          Dlahy typu SAM

-          Šátky trojcípé

-          Rukavice nitrilové nesterilní

-          Izotermické folie (zlat/stříbrné)

-          Cívkové náplasti.

Lze zopakovat, že městem zřízené sběrné místo, kam mohou lidé nosit materiální pomoc určenou obyvatelům Ukrajiny, je v provozu každý den od 8.00 do 20.00 hodin a nachází se v halách na Wattově ulici 797/17 v Ostravě-Přívoze. Kontaktní telefony jsou 601 297 496 a také 601 297 870. Pomoc je cílena i uprchlíkům, zejména ženám s dětmi či seniorům.

Současně prosíme, aby lidé nenosili materiál, který má omezenou trvanlivost nebo vyžaduje speciální podmínky pro skladování a transport (rychle se kazící potraviny, potraviny se záhy končící trvanlivostí, léky s končící trvanlivostí, věci poškozené, nepotřebné, věci podléhající zvláštnímu zacházení jako např. zbraně, munice či jiné nebezpečné látky atd.). Pomoc bude použita dle aktuálních potřeb v koordinaci s humanitárními či neziskovými organizacemi. Vážíme si Vaší snahy pomoci, ale noste prosíme jen vyjmenované věci. Je tak zaručeno to, že se v co nejkratším čase dostanou těm, jímž jsou určeny. V případě poptávky po jiných věcech Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení. 

OSTRAVA ZŘÍDILA SBĚRNÉ MÍSTO PRO SHROMÁŽDĚNÍ MATERIÁLNÍ POMOCI UKRAJINĚ
28 2 2022

OSTRAVA ZŘÍDILA SBĚRNÉ MÍSTO PRO SHROMÁŽDĚNÍ MATERIÁLNÍ POMOCI UKRAJINĚ

Město Ostrava otevřelo v neděli 27. února v 8:00 hodin  sběrné místo, kam mohou lidé nosit materiální pomoc určenou obyvatelům Ukrajiny. Otevřeno je až do odvolání sedm dní v týdnu, vždy od 8:00 hod do 20:00 hod.

Místo je zřízeno v halách na Wattově ulici v Ostravě-Přívoze, konkrétní adresa místa: Wattova 797/17, Ostrava-Přívoz, 702 00, kontaktní telefon 601 297 496 a 601 297 870.

Žádáme ty, kdož jsou ochotni pomoci, aby přispěli věcmi, které mohou být ve válkou zasažených oblastech ke kýžené i efektivní pomoci. Pomoc však bude cílena uprchlíkům, kteří zde budou určitou dobu pobývat. Tato pomoc bude směřována zejména k ženám s dětmi či seniorům, kteří se k nám uchýlí do bezpečí a mnozí z nich utíkají se skromnými zavazadly, aby se mohli co nejrychleji přesunout. Současně prosíme, aby lidé nenosili materiál, který má omezenou trvanlivost nebo vyžaduje speciální podmínky pro skladování a transport (rychle se kazící potraviny, potraviny se záhy končící trvanlivostí, léky s končící trvanlivostí, věci podléhající zvláštnímu zacházení jako např. zbraně, munice či jiné nebezpečné látky atd.). Pomoc bude použita po komunikaci s ukrajinskými orgány i charitativními, humanitárními a pomáhajícími organizacemi všude tam, kde jí bude potřeba. Děkujeme.

Příkladmo lze uvést některé věci, které jistě uprchlíci v prvních dnech přivítají:

-        komunikační prostředky – mobilní telefonní přístroje, sim karty, nabíječky, nabité power banky

-        prostředky osobní hygieny (plenky, vložky, vlhčené ubrousky, dezinfekce rukou…)

-        balenou vodu

-        kojenecké potřeby, včetně trvanlivého jídla pro malé děti

-        hračky pro děti

-        trvanlivé potraviny

-        deky, přikrývky atd.

 

SOCIOPOINT místo prvního kontaktu
24 2 2022

SOCIOPOINT místo prvního kontaktu

V budově Nové radnice úspěšně zahájila od 1.10.2021 svůj provoz nová kancelář s názvem Sociopoint. 

Na sociální pracovnice v kanceláři Sociopoint se občané obracejí z rozličných důvodů, např. při řešení dluhové problematiky, hledají podporu v boji proti závislostem, potřebují pomoc v orientaci v sociálním systému, vyhledávají rady ohledně změny dodavatele energií apod.


Na radnici v Třebovicích můžete platit kartou
29 11 2021

Na radnici v Třebovicích můžete platit kartou

V rámci modernizace a zkvalitňování služeb občanům byl na pokladně Úřadu městského obvodu Třebovice zaveden platební terminál.

Prostřednictvím platebních karet nyní mohou bezhotovostně občané zaplatit veškeré poplatky a platby, které bylo dosud na pokladně úřadu možné hradit pouze v hotovosti.

27 2 2020

Upozornění České pošty, s.p. pro občany Třebovic

Žádáme občany, aby si z důvodu změny způsobu doručování, zajistili viditelné označení domu číslem popisným, umístěným přímo na domě nebo u poštovní schránky.

Usnadníte tím novým doručovatelům lepší orientaci při doručení a zároveň předejdete případnému nedoručení zásilky.

Česká pošta, s.p. děkuje za pochopení

[1]