Aktuálně

Jak se v 2. kole prezidentských voleb volilo v Třebovicích
31 1 2023

Jak se v 2. kole prezidentských voleb volilo v Třebovicích

Volební účast v 2. kole prezidentských voleb byla v našem městském obvodu 76 %, tedy o něco málo vyšší oproti 1. kolu, kdy se účastnilo 74 % voličů. V Třebovicích přišlo k volbám 1140 voličů, z toho odevzdaných platných hlasů bylo 1137.

V 2. kole v našem volebním okrsku č. 22001 zvítězil Petr Pavel s 656 hlasy, druhý skončil Andrej Babiš s počtem hlasů 481.

Nová zelená úsporám Light
19 1 2023

Nová zelená úsporám Light

Od 9. ledna 2023 mohou občané žádat o dotaci z Nové zelené úsporám Light poskytované Státním fondem životního prostředí ČR. Program je určený pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení. Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od září 2022. Cílem Nové zelené úsporám Light je poskytnout prostředky na rychlé a snadno realizovatelné renovace domů a pomoci i těm nejzranitelnějším zvládnout enormní nárůst cen energií. Dotací lze financovat zateplení (fasády, střechy nebo stropů, podlah), výměnu oken, vchodových dveří. Opatření lze i různě kombinovat, maximální výše dotace činí 150 000 Kč. Příjem žádostí probíhá elektronicky do 31. 8. 2024 nebo do vyčerpání financí. Kompletní informace k dotaci lze najít na https://novazelenausporam.cz/nzu-light/.

Pro zájemce o dotaci je k dispozici široká síť poradenských center. Pokud potřebují pomoc, mohou si vybrat poradce z Místních akčních skupin nebo konzultačních středisek EKIS, který je provede celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace. Pro Ostravu je nejbližší kontaktní místo EKIS Ostrava, Ing. Dana Sýkorová, Novinářská 1254/7, 709 00 Ostrava, tel. 725 269 288, sykora@projectdesign.cz. Seznam všech poradců najdete zde: https://novazelenausporam.cz/poradenstvi-pro-nzu-light.

Výsledek 1. kola volby prezidenta v Ostravě - Třebovicích
16 1 2023

Výsledek 1. kola volby prezidenta v Ostravě - Třebovicích

INFORMACE o výsledku 1. kola volby prezidenta republiky za městský obvod Třebovice, volební okrsek č. 22001:

počet voličů zapsaných ve voličském seznamu             1504

počet zúčastněných voličů                                                   1112

počet platných hlasů                                                              1103

účast                                                                                    74 %


Pořadí kandidátů za volební okrsek č. 22001 Ostrava-Třebovice:

Pořadí umístění                                                       Počet hlasů   

 1.           Petr Pavel                                                                   416

 2 .          Andrej Babiš                                                             394

 3.           Danuše Nerudová                                                    131    

4.            Pavel Fischer                                                              83

 5.           Jaroslav Bašta                                                       41             

 6.           Marek Hilšer                                                                21                                                       

 7.           Karel Diviš                                                                    12

 8.           Tomáš Zima                                                                 5

 

2. kolo prezidentských voleb proběhne ve dnech 27. a 28. 1. 2023. Hlasovací lístky obdrží voliči až ve volební místnosti.

15 12 2022

Zimní vydání TŘEBOVICKÉHO KAPRA

Aktuálně zveřejňujeme letošní čtvrté vydání zpravodaje našeho městského obvodu "Třebovický kapr". 

Zpravodaj je současně zveřejněn na těchto webových stránkách městského obvodu Třebovice, a to pod odkazem "Zpravodaj". Zde také naleznete vydání předchozích ročníků.

Pokud zpravodaj nenaleznete ve svých poštovních schránkách, můžete na to upozornit Úřad městského obvodu Třebovice na tel. 599 422 103 nebo 599 422 105, také mailem na posta@trebovice.ostrava.cz

Zpravodaj zde ...

Zimní údržba komunikací v Třebovicích
9 12 2022

Zimní údržba komunikací v Třebovicích

Vážení občané,

stejně jako v minulých letech se Vás obracíme s prosbou, která souvisí s probíhajícím zimním obdobím. Parkujte své automobily na svých pozemcích mimo veřejné komunikace! Také nádoby na odpad (popelnice) a další překážky umísťujte mimo veřejné komunikace. Je potřeba zajistit volný průjezd pro techniku čištění komunikací a chodníků od sněhu. V případě ztížené průjezdnosti vzniká riziko poškození odstavených automobilů. Může se také stát, že z důvodu neprůjezdnosti nebude sníh v dané lokalitě odklizen vůbec.

Děkujeme Vám za vstřícnost a ohleduplnost.

Třebovický kalendář na rok 2023
7 12 2022

Třebovický kalendář na rok 2023

Městský obvod Třebovice připravil také letos pro své občany kalendář na další rok. Při jeho listování během roku se projdete Třebovicemi a připomenete si různá, více či méně známá místa.

Zveme Vás tímto k návštěvě třebovického úřadu v úřední dny, tj. pondělí a středa (v době 8.00 – 11.30 hod a 12.30 – 17.00 hod), kdy si na podatelně úřadu v přízemí budovy radnice můžete kalendář vyzvednout.

Vzhledem k omezenému počtu výtisků bude vydáván 1 ks na číslo popisné rodinného domu. Nabídka platí do vyčerpání zásob, nejpozději do 31.1.2023, kdy vydávání kalendářů končí.

Zemřel Eduard Ovčáček
6 12 2022

Zemřel Eduard Ovčáček

Ve věku 89 let zemřel 5. prosince 2022 vážený třebovický občan prof. Eduard Ovčáček, ak. mal.

Byl především významným grafikem, sochařem, malířem, fotografem, ale rovněž vizuálním básníkem, typografem, kurátorem a pedagogem. 

Patřil ke spoluzakladatelům Fakulty umění Ostravské univerzity. Osobním postojem se angažoval v boji proti totalitnímu režimu, byl signatářem Charty 77.

Svůj vztah k Třebovicím přenesl svým dílem také do třebovických kalendářů v letech 2014 a 2018.

Vážíme si toho, že si za svůj domov vybral právě Třebovice a děkujeme za přátelskou spolupráci. 

Zůstane v našich vzpomínkách a jeho dílo bude nadále součástí naší kultury a veřejného prostoru.

Poslední rozloučení se bude konat ve čtvrtek 15.12.2022 ve 13 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě - Třebovicích.

Od prosince do března svoz BIO popelnic jen 1 x měsíčně.
5 12 2022

Od prosince do března svoz BIO popelnic jen 1 x měsíčně.

Svoz zeleně z BIO popelnic probíhá celoročně. Ve vegetačním období duben – listopad 1x za 14 dnů, v období vegetačního klidu prosinec – březen 1x měsíčně. Svozové dny v zimním období v Ostravě - Třebovicích jsou:

30. prosince 2022

27. ledna 2023

24. února 2023

24. března 2023

Aktuálně lze zjistit na webu:

https://www.ozoostrava.cz/pro-obcany/ostrava/zelen

 


7 11 2022

Informace o centrální evidenci psů

V roce 2023 bude spuštěn centrální registr psů, který nahradí evidenci psů vedenou do konce roku 2021 městem. Centrální registr psů bude provozovat Komora veterinárních lékařů, která v současné době na základě pověření veterinárním zákonem spravuje databázi pasů pro psy. Připomínáme, že od 1. ledna 2020 je povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Údaje do Centrální evidence psů budou zavádět veterinární lékaři nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy byl pes označen elektronickým čipem. V Centrální evidenci psů budou zaznamenány tyto údaje: číslo čipu nebo tetování, pohlaví psa, číslo pasu z evidence pasů vedené Komorou veterinárních lékařů, jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště majitele psa, údaje o podstoupených očkováních proti vzteklině společně s daty, kdy k nim došlo. Nově narození psi musí být označeni čipem nejpozději do tří měsíců věku, majitelé starších psů již označených čipem budou muset svého psa nechat zapsat do Centrální evidence při jeho nejbližším očkování a přeočkování proti vzteklině.

Sběrný dvůr na ul. Provozní od listopadu v zimním režimu
7 11 2022

Sběrný dvůr na ul. Provozní od listopadu v zimním režimu

Provozní doba (listopad - březen):   PO – NE  8 – 18 hodin. 

O státních svátcích jsou všechny sběrné dvory uzavřeny!

Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z ostravských domácností a místy zpětného odběru elektrospotřebičů. Množství odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat: 2 m³ (vejde se na přívěsný vozík za osobní automobil). 

Ve sběrných dvorech OZO mohou obyvatelé městských obvodů statutárního města Ostravy  odevzdat:

Bezplatně

 • objemné odpady (nábytek, koberce, sanitární keramika ...)
 • nebezpečné odpady (léky, injekční stříkačky a jehly, baterie a akumulátory, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné ...)
 • elektrospotřebiče (ledničky, televize, monitory ...)
 • zeleň (tráva, listí, spadané ovoce ...)
 • jedlé oleje a tuky (v uzavřených plastových nádobách)
 • větve (do průměru 10 cm) se přijímají jen ve sběrných dvorech v Kunčicích, Porubě, Přívoze, Staré Bělé a Třebovicích a dále v areálu skládky a kompostárny v Ostravě-Hrušově (PO-PÁ 7-16.30, SO 7-14)
 • separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony, kovové obaly)
 • textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) - za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích 

Za poplatek

 • stavební suť (cihly, drobný beton bez armování, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky) - mimo sběrný dvůr Krásné Pole - ceník
 • směsný stavební a demoliční odpad (asfaltová lepenka, izolační materiály, umakart, sádrokarton, bytové jádro, plovoucí podlahy, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla, heraklit, stavební polystyrén) - mimo sběrný dvůr Krásné Pole - ceník
 • okna a dveře (okna, dveře, okenní a dveřní rámy) -  ceník20 10 2022

Městský obvod Třebovice má nové vedení

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městského obvodu Třebovice dne 19.10.2022 bylo zvoleno nové vedení městského obvodu. Starostou Třebovic se stal Mgr. Bc. Lukáš Volný. Místostarostou byl zvolen Ing. Bc. Petr Zicháček. Dalšími členy rady jsou Ing. Hana Rieznerová, Jiří Volný a Ing. Martin Flíbor. 

Poděkování za příspěvky do potravinové sbírky
20 10 2022

Poděkování za příspěvky do potravinové sbírky

Milí občané, děkujeme tímto všem, kteří se zapojili do 11. ročníku Sbírky potravinové pomoci. Díky Vaší pomocí Potravinová banka v Ostravě podpoří lidi v nouzi. Může tak realizovat poslání potravinové banky, tedy pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu, pomáhat lidem v nouzi, ale také podporovat solidaritu ve společnosti. Výtěžek potravinové sbírky bude předán přímo lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

TRADIČNÍ PODZIMNÍ KONCERT SOPRANISTKY BARBORY ČECHOVÉ A JEJÍCH HOSTŮ 20.10.2022 V KD ALTÁN
10 10 2022

TRADIČNÍ PODZIMNÍ KONCERT SOPRANISTKY BARBORY ČECHOVÉ A JEJÍCH HOSTŮ 20.10.2022 V KD ALTÁN

Ve čtvrtek 20. října se v 18.00 hodin uskuteční v Altánu koncert sopranistky Barbory Čechové, sólistky ve Slezském divadle Opava. Spolu s ní vystoupí oblíbený zpěvák a herec Roman Harok, známý ostravským divákům z řady operet a muzikálů Národního divadla moravskoslezského. Koncert bude složen z operních árií A. Dvořáka či G. Donizettiho a z árií a duetů slavných operet Polská krev, Mamzelle Nitouche, Čardášová princezna nebo Země úsměvů. Klavírní doprovod: Regina Bednaříková.

Vstupné na koncert je dobrovolné. 

Plakátek zde ...

V TŘEBOVICÍCH DOJDE K PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY DNE 24.10.2022
6 10 2022

V TŘEBOVICÍCH DOJDE K PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY DNE 24.10.2022

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Ostravě – Třebovicích dne 24.10.2022 od 7.30 do 17.30 hod.  Přerušení se dotkne ulic:

Martínkova, Martinovská, Na Bezděku, Na Valech, Provozní, Třebovická, V Mešníku. Konkrétní čísla orientační, případně čísla parcel najdete v příloze.

Bližší informace můžete získat na kontaktní lince 800 850 860.

oznámení, mapa 24.10. 2022 zde ...

Komorní koncert klasické kytary a houslí v KD Altán 9.10.2022 v 17 hodin
30 9 2022

Komorní koncert klasické kytary a houslí v KD Altán 9.10.2022 v 17 hodin

Zveme Vás na komorní koncert, na kterém se představí Jakub Sivek - kytara a Tomáš Vašut - housle. Na programu je jak sólový repertoár pro kytaru, tak i kytara ve spojení s houslemi, a to napříč různými stylovými obdobími od autorů, jakými jsou např. F. Sor, F. Tarrega, H. V. Lobos, M. De Falla, A. Piazzolla.

Koncert se bude konat 9. října 2022  v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Altán v Ostravě - Třebovicích. Vstupné je dobrovolné.

26 9 2022

OBČANÉ TŘEBOVIC ROZHODLI O SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2022 – 2026

V letošních komunálních volbách rozhodli občané Třebovic, že Zastupitelstvo městského obvodu Třebovice bude v letech 2022 až 2026 složeno ze zástupců 3 volebních stran: sdružení Společně pro Třebovice, strana SNK Evropští demokraté a  Koalice SPOLU.

Jako první se umístilo sdružení Společně pro Třebovice se 7 mandáty. Na druhém místě skončili SNK Evropští demokraté se ziskem 6 mandátů. Třetí je Koalice SPOLU, která získala 2 mandáty.

Z celkového počtu voličů 1539, se voleb zúčastnilo 876 voličů. Volební účast byla 57 %. Stejně vysokou účast jsme měli také před čtyřmi lety.

Podrobný přehled volebních výsledků zde …

Podzimní úklid v Třebovicích
21 9 2022

Podzimní úklid v Třebovicích

Dne 30.9.2022 budou v Třebovicích přistaveny velkoobjemové kontejnery na objemný odpad z domácností.

Rozmístění: 2 ks ul. Kozinova, 2 ks ul. Kpt. Jaroše, 2 ks Sládkovičovo náměstí, 1 ks ul. Na Valech, 1 ks ul. Na Heleně, 2 ks ul. Martinovská (patrové garáže).

Upozorňujeme, že do těchto kontejnerů nelze ukládat stavební suť ani jiný stavební odpad !!!

K tomu slouží sběrný dvůr na ul. Provozní v Ostravě - Třebovicích.

 

Netopýří noc dne 1.10. v Třebovickém parku
20 9 2022

Netopýří noc dne 1.10. v Třebovickém parku

V sobotu 1. října 2022 od 19:00 do 21:00 hod proběhne v Třebovickém parku Mezinárodní noc pro netopýry. Program je následující:

 • vycházka s detektory a ukázky moderních metod výzkumu
 • ukázky handicapovaných netopýrů ze záchranné stanice
 • kontroly a vyvěšování netopýřích budek
 • aktivity pro děti

Nutná je předchozí registrace na emailu (tosenovsky@birdlife.cz) s uvedením počtu účastníků a telefonickým kontaktem.

Sraz účastníků u vstupu do parku u Altánu.

Akce probíhá v rámci projektu ČESON spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Kontakt: tosenovsky@birdlife.cz, tel. 777 771 196 (Evžen Tošenovský).

20 9 2022

Očkování psů proti vzteklině v Třebovicích 1. října 2022

V sobotu dne 1.10.2022 v době od 9.00 do 10.00 hodin proběhne v prostorách dvoru za třebovickou radnicí očkování psů a koček proti vzteklině (za každého počasí). Cena vakcíny bude 150,- Kč.

Očkování je povinné dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Občané budou mít také možnost naočkovat psa proti 6 chorobám (psinka, infekční zánět jater, parvoviróza, parainfluenza, leptospiróza a vzteklina), a to za 500,- Kč. Vzteklina a leptospiróza jsou obě choroby přenosné na člověka a pro člověka smrtelné.

Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby předvedení psi byli opatřeni náhubkem a doprovázela je dospělá osoba

1. září bylo otevřeno a předáno do užívání workoutové hřiště
2 9 2022

1. září bylo otevřeno a předáno do užívání workoutové hřiště

Dne 1. září došlo k přestřižení pásky a otevření workoutového hřiště v prostorách areálu Jednoty Orel Třebovice. Tímto bylo předáno do užívání dětem a mládeži.

S doplňujícími pracemi, kterými bylo zhotovení přístupu přes branku z ulice V Mešníku, osazení tří nových laviček a nutné ořezy okolních stromů, cena díla přesáhla 1 milion korun. Stavbu tohoto hřiště jsme mohli realizovat díky investičnímu transferu statutárního města Ostravy ve výši 700 tisíc korun.