Aktuálně

14 10 2021

Ostrava podpoří organizátory prorodinných a volnočasových aktivit

Město znovu přispěje na podporu prorodinných aktivit. Do výběrového řízení se mohou od 18. do 27. října přihlásit fyzické i právnické osoby, které pořádají akce pro rodiny, programy na podporu mezigeneračního soužití nebo se zaměřují na zkvalitnění rodinných vazeb či poradenství v oblasti rodinného života. O přidělení dotací se rozhodne v lednu.

 

„Vedle podpory velkých kulturních projektů vnímáme také potřebu podporovat i menší komunitně zaměřené akce a aktivity pro rodiny, které většinou vznikají jen z čisté potřeby lidí se setkávat, vzájemně spolu komunikovat a dělit se o své starosti i radosti. Právě z tohoto důvodu jsme vytvořili dotační program v oblasti rodinné politiky, což považuji za velice dobrý krok. Cílem je podpořit spolky a neziskové organizace, které se v této činnosti angažují, neboť jsme přesvědčeni, že především rodinám s dětmi je třeba nabídnout kvalitní a finančně nenáročnou možnost společného trávení volného času,“ uvedl resortní náměstek Zbyněk Pražák.

 

Na podporu prorodiných projektů byla pro příští rok předběžně alokována částka ve výši 1,1 milionu korun. Každoročně je z tohoto dotačního titulu podpořena činnost 10-15 organizací. Jedná se především o systematické celoroční činnosti subjektů, které se snaží o vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin a usilují o odstranění překážek, jimž rodiny čelí. Podporu mohou získat ale i jednorázové akce k aktivizaci rodin nebo aktivity vedoucí k posílení mezigeneračního soužití. Podpořené projekty by měly naplňovat priority koncepce rodinné politiky města Ostravy. Ta je společně s ostatními informacemi o nástrojích a aktivitách rodinné politiky města na stránkách www.fajnarodina.cz.

13 10 2021

Ostrava ocení vysokoškolské studenty udělením titulu a ceny Talent roku

Zcela nový program ocenění vysokoškolských studentů za jejich studijní, vědeckou a společenskou prospěšnost, schválili ostravští zastupitelné. Program studenty motivuje i podpoří ve studiu. Titul a cena „Talent roku“ budou udělovány v každém akademickém roce, na ocenění je alokována celková částka jeden milion korun. Maximální výše finanční částky pro jednoho studenta je definována na jedno sto tisíc korun. Návrhy lze nyní podat do konce října 2021. Program vychází z dlouholeté unikátní aktivity města, podporující studenty vysokých škol.

„Pokračovat v podpoře studentů považuji i nadále za velmi důležité. Je zapotřebí vytvářet podmínky pro jejich studium a další profesní uplatnění, stejně jako umět ocenit studijní úspěchy a vědecké výsledky nadaných jednotlivců. V uplynulých letech podpořilo město mnoho talentovaných mladých lidí. Někteří z nich náleží k uznávaným odborníkům ve svých oborech, ať už v oblasti vědy či kultury,“ konstatovala náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Novému programu předcházel dlouholetý projekt podpory studentů s názvem Stipendia města Ostravy. S ohledem na ekonomickou zátěž, způsobenou pandemií, zrušili zastupitelé výběrové řízení k poskytnutí stipendií studentům v akademickém roce 2020/2021. O titul Talent roku mohou nyní usilovat studenti vysokých škol nebo univerzit, studující v České republice nebo v zahraničí. Hodnoceny budou studijní a vědecké úspěchy v technických, přírodovědných, společenskovědních, humanitních studiích a uměleckých programech. Titul a cena statutárního města Ostrava budou udělovány ve dvou kategoriích. V první se mohou o ocenění ucházet studenti bakalářského a magisterského studia, v další pak studia doktorského. Student musí mít v době podání návrhu místo trvalého pobytu na území města Ostravy.

Podané návrhy pak posoudí dle stanovených kritérií komise pro vzdělávání, vědu a výzkum a náměstkyně primátora pro školství a sport. Hodnoceny budou například studijní výsledky, publikační činnost, vědecké úspěchy, práce ve vědeckých týmech, ale také společensky prospěšná činnost neziskového charakteru. O udělení titulu a ceny rozhodnou poté zastupitelé.

Detailní informace k programu naleznou zájemci v odkazu   https://talentova.cz/podporujeme/stipendia-mesta/.

9 9 2021

Podzimní vydání TŘEBOVICKÉHO KAPRA

Aktuálně zveřejňujeme letošní třetí vydání zpravodaje našeho městského obvodu "Třebovický kapr". 

Zpravodaj je současně zveřejněn na těchto webových stránkách městského obvodu Třebovice, a to pod odkazem "Zpravodaj". Zde také naleznete vydání předchozích ročníků.

Pokud zpravodaj nenaleznete ve svých poštovních schránkách, můžete na to upozornit Úřad městského obvodu Třebovice na tel. 599 422 103 nebo 599 422 105, také mailem na posta@trebovice.ostrava.cz

Zpravodaj zde ...

Zoo Ostrava hledá dobrovolníky na výpomoc
5 8 2021

Zoo Ostrava hledá dobrovolníky na výpomoc

Ostravská zoologická zahrada hledá ochotné dobrovolníky, kteří chtějí přiložit ruku k dílu a pomoci nejen při zajišťování návštěvnického servisu ale také pohody chovaných zvířat. Tu dobrovolníci pomáhají hlídat zejména v několika průchozích expozicích (Ráj lemurů, voliéra La Pampa, dětská zoo), kde se návštěvníci se zvířaty dostávají do blízkého kontaktu. Každý, kdo je komunikativní a rád pracuje s lidmi si může přijít na své, navíc v atraktivním prostředí zoologické zahrady. Kromě dobrého pocitu z nezištně poskytnuté pomoci, se můžete dozvědět mnohé o chovaných zvířatech a fungování zahrady – poskytneme Vám zaškolení a odborné podklady, budete moci nahlédnout do chovatelského zázemí, získáte zajímavé zkušenosti. Každá Vaše hodina nám pomůže!

Pokud Vás nabídka dobrovolnictví v zoo zaujala, kontaktujte nás prosím přes náš formulář, nebo napište přímo na emailovou adresu machova@zoo-ostrava.cz, předmět zprávy označte heslem DOBROVOLNÍK. Do zprávy prosím uveďte, jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti práce s lidmi a také Vaše časové možnosti (např. 1x týdně, vždy v sobotu apod.).

SOCIOPOINT místo prvního kontaktu
16 6 2021

SOCIOPOINT místo prvního kontaktu

Od 1. října 2021 bude mít statutární město Ostrava novou službu jednorázového sociálního poradenství, tzv. SOCIOPOINT Místo prvního kontaktu

Od 17.5.2021 dojde v Třebovicích k výměně popelnic
13 5 2021

Od 17.5.2021 dojde v Třebovicích k výměně popelnic

V rámci pilotního projektu OZO Ostrava s.r.o. dojde v Městském obvodu Třebovice k výměně nádob na odpad. Nově budou mít všechny nádoby černé tělo a barevné víko:

- směsný komunální odpad  ČERNÉ VÍKO

- BIO odpad  HNĚDÉ VÍKO

Výměna začne v pondělí 17.5.2021. Popelnice občanů budou vyměněny při svozu, osádka vysype stávající nádobu a ihned vymění za novou. K výměně by měly stačit 2 svozové dny pro směsný komunální odpad, tedy 17.5. a 24.5.2021.

Výměna nádob na BIO odpad proběhne při svozu v pátek 21.5.2021.

Průběžně, během týdne 17. -21.5.2021 dojde rovněž v katastru Třebovic k výměně obecních kontejnerů na tříděný odpad.

 

 

 

Sběrný dvůr na ul. Provozní v Ostravě – Třebovicích od 1. dubna v letním režimu
31 3 2021

Sběrný dvůr na ul. Provozní v Ostravě – Třebovicích od 1. dubna v letním režimu

Provozní doba (duben - říjen):   PO – NE  8 – 20 hodin. 

O státních svátcích jsou všechny sběrné dvory uzavřeny!

Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z ostravských domácností a místy zpětného odběru elektrospotřebičů. Množství odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat: 2 m³ (vejde se na přívěsný vozík za osobní automobil). 

Ve sběrných dvorech OZO mohou obyvatelé městských obvodů statutárního města Ostravy  odevzdat:

Bezplatně

 • objemné odpady (nábytek, koberce, sanitární keramika ...)
 • nebezpečné odpady (léky, injekční stříkačky a jehly, baterie a akumulátory, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné ...)
 • elektrospotřebiče (ledničky, televize, monitory ...)
 • zeleň (tráva, listí, spadané ovoce ...)
 • jedlé oleje a tuky (v uzavřených plastových nádobách)
 • větve (do průměru 10 cm) se přijímají jen ve sběrných dvorech v Kunčicích, Porubě, Přívoze a Staré Bělé a dále v areálu skládky a kompostárny v Ostravě-Hrušově (PO-PÁ 7-16.30, SO 7-14)
 • separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony, kovové obaly)
 • textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) - za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích 

Za poplatek

 • stavební suť (cihly, drobný beton bez armování, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky) - mimo sběrný dvůr Krásné Pole - ceník
 • směsný stavební a demoliční odpad (asfaltová lepenka, izolační materiály, umakart, sádrokarton, bytové jádro, plovoucí podlahy, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla, heraklit, stavební polystyrén) - mimo sběrný dvůr Krásné Pole - ceník
 • okna a dveře (okna, dveře, okenní a dveřní rámy) -  ceníkOstravská ADRA nabízí zdarma potravinovou a materiální pomoc
9 3 2021

Ostravská ADRA nabízí zdarma potravinovou a materiální pomoc

Humanitární organizace ADRA v Ostravě ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava reagují na zvýšenou poptávku po základních potravinách ze strany obyvatel města. Ti se dostávají z důvodu přetrvávající epidemie koronaviru čím dál tím více do finančních problémů. Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava se stane výdejním místem, kde si lidé budou moci vyzvednout nejenom základní potraviny, ale i respirátory a chirurgické roušky.

8 3 2021

Ochranné prostředky dýchacích cest pro lidi v nouzi

Ministerstvo práce a sociálních věcí požádalo o uvolnění určitého množství respirátorů ze skladu Správy státních hmotných rezerv pro ty, kteří nemají dostatek financí ani na základní potřeby a pořízení roušek a respirátorů by představovalo další významný náklad navíc.

Tyto respirátory jsou nyní k dispozici na ÚMOb Třebovice.

Cílovou skupinou, pro kterou jsou tyto ochranné prostředky určeny, jsou osoby a domácnosti ohrožené chudobou či materiální deprivací, tedy domácnosti, jež nemají dostatek finančních prostředků na základní potřeby.

V případě, že patříte do této cílové skupiny a máte zájem o respirátory, můžete kontaktovat sociální úsek ÚMOb Třebovice na tel. 599 422 108.

Na tyto ochranné prostředky však není žádný právní nárok a poskytnutí respirátorů je dobrovolné.

1 3 2021

Povinnost nošení respirátoru ve vnitřních prostorách budovy radnice

Od 1. března 2021 je do odvolání ve všech vnitřních prostorách staveb a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti, zavedena povinnost používat ochranných prostředků dýchacích cest.

Při vstupu do budovy úřadu máte povinnost používat RESPIRÁTOR nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), které brání šíření kapének.

Neplnění této povinnosti je přestupkem podle ustanovení § 92n odst.1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Děkujeme za respektování tohoto mimořádného opatření.

Úřední hodiny od 15. února 2021 v běžném režimu
15 2 2021

Úřední hodiny od 15. února 2021 v běžném režimu

Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny Úřadu městského obvodu Třebovice opět v běžném režimu, tj. :

pondělí:    08.00 - 11.30 hod        12.30 - 17.00 hod   

středa:      08.00 - 11.30 hod        12.30 - 17.00 hod

Nadále je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné.  Veškeré dokumenty přijímá podatelna v přízemí budovy úřadu.

Vstup do ÚMOb Třebovice pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, za podmínky dodržování rozestupu nejméně 2 m. Použijte desinfekci rukou v nášlapném stojanu před vstupem do budovy radnice.

 

 

Od 1.10.2020 změna provozní doby pobočky České pošty, s.p. v Třebovicích (ul. 5. května 5027)
30 9 2020

Od 1.10.2020 změna provozní doby pobočky České pošty, s.p. v Třebovicích (ul. 5. května 5027)

Pondělí          -            13 - 18 hodin

Úterý           8 - 12       13 - 14 hodin

Středa            -            13 - 18 hodin

Čtvrtek        8 - 12       13 - 14 hodin

Pátek          8 - 12       13 - 14 hodin     

ADRA v Ostravě je opět připravena pomáhat. Hledá nové zájemce o dobrovolnictví.
18 9 2020

ADRA v Ostravě je opět připravena pomáhat. Hledá nové zájemce o dobrovolnictví.

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava propojuje svět lidí, kteří chtějí pomoci, se světem těch, kteří pomoc potřebují. Dobrovolníci ADRA umí pomáhat v každé době.

ADRA momentálně hledá nové dobrovolníkykteří chtějí pomáhat tam, kde to bude v současné době možné a také nejvíce potřebné. Zájemci si mohou domluvit osobní schůzku na tel. čísle 605 784 584 nebo přijít kteroukoliv první středu v měsíci do Dobrovolnického centra ADRA Ostrava, na ul.  Martinovská 164 mezi 10.00 – 17.00 hod. 

NA DVOU MÍSTECH V TŘEBOVICÍCH BYLY ROZMÍSTĚNY NÁDOBY KE SBĚRU JEDLÉHO OLEJE.
29 7 2020

NA DVOU MÍSTECH V TŘEBOVICÍCH BYLY ROZMÍSTĚNY NÁDOBY KE SBĚRU JEDLÉHO OLEJE.

Speciální popelnici na jedlé oleje najdete je na křižovatce ulic Třebovická a Pod Výhonem a další na ulici Kozinova (v blízkosti prodejního stánku) vedle stávajících kontejnerů.

Třiďte pouze JEDLÉ oleje a tuky. NEPATŘÍ sem technické, hydraulické, motorové, mazací ani podobné oleje. Ke třídění používejte  POUZE  PET lahve. Láhev zcela naplňte jedlým olejem.

Nádoba je černé barvy s pevným oranžovým víkem, na kterém je speciální menší otvor na PET láhev.

Třebovičtí senioři (věk 74 let a více) budou moci od 1. září využívat přepravní službu Senior expres Poruba. Pokud máte o službu zájem, dostavte se na důležitou schůzka dne 11.8.2020 v 9:00 hodin do KD Altán v Třebovicích.
21 7 2020

Třebovičtí senioři (věk 74 let a více) budou moci od 1. září využívat přepravní službu Senior expres Poruba. Pokud máte o službu zájem, dostavte se na důležitou schůzka dne 11.8.2020 v 9:00 hodin do KD Altán v Třebovicích.

Službu Senior expres Poruba budou moci od září 2020 využívat také občané s trvalým pobytem v Třebovicích, kterým je více než 74 let. Senioři mohou jet čtyřikrát do měsíce a za jednu cestu zaplatí třicet korun. Taxíky je zavezou k lékaři, do nemocnice nebo na úřad. Aby mohli speciálními taxíky jezdit, musejí si vyřídit průkazku. Dne 11. srpna 2020 v 9.00 hod proběhne v Kulturním domě Altán v Ostravě - Třebovicích informativní schůzka pro všechny zájemce o tuto službu.

Při této schůzce bude možno úředníkům sociálního odboru Úřadu městského obvodu Poruba podat žádost o vydání průkazu (formulář žádosti zde… ). Žádost si můžete předem vyzvednout také v úřední dny (pondělí, středa) na Úřadu městského obvodu Třebovice, sociální úsek v 1. patře. K podání žádosti je potřeba osobní účast seniora, který o průkaz žádá, průkazková fotografie s aktuální podobou a platný občanský průkaz.

Pokud se někdo nebude moci zúčastnit uvedené schůzky ze zdravotních důvodů, pokusíme se, po domluvě, zajistit návštěvu zodpovědného pracovníka v domácnosti seniora.

Později bude možno o vydání průkazu žádat na ÚMOb Poruba, sociální odbor, ul. Gen. Sochora 6013/2, Ostrava – Poruba (vedle bazénu SAREZA)

V případě nejasností či dalších dotazů můžete kontaktovat sociální pracovnici ÚMOb Třebovice paní Miroslavu Novákovou, tel. 599 422 108, e-mail: mnovakova@trebovice.ostrava.cz

Pro lepší orientaci v této službě uvádíme výňatek ze Zásad pro poskytování služby Senior expres Poruba zde ...

OZO Ostrava chystá novinku
5 6 2020

OZO Ostrava chystá novinku

OZO Ostrava připravuje otevření reuse centra zaměřeného na opětovné používání věcí! Pokud se potřebujete se zbavit nepotřebného, ale stále ještě funkčního vybavení domácnosti nebo nábytku, odvezte je už nyní do některého ze sběrných dvorů v Ostravě. Nové reuse centrum bude otevřeno letos v září v areálu OZO v Ostravě-Přívoze a vy si zde za symbolickou cenu budete moci vybrat z věcí, jimž jiní dali druhou šanci, aby mohly být nadále užitečné. Více na www.ozoostrava.cz/aktuality.

Nová stanice sdílených kol "Sládkovičovo náměstí"
1 6 2020

Nová stanice sdílených kol "Sládkovičovo náměstí"

V Třebovicích byla obnovena stanice sdílených kol Nextbike v náhradní lokalitě "Sládkovičovo náměstí".

14 4 2020

Roušky pro potřebné

NA ÚMOB TŘEBOVICE MÁME K DISPOZICI ROUŠKY PRO VŠECHNY POTŘEBNÉ OBČANY

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. 599 422 103, 599 422 105, 599 422 108. Roušku si lze vyzvednout v úřední dny, pondělí a středa. Pokud si budete chtít roušku sami ušít, máme také připravený materiál pro jejich výrobu.

Poskytujeme zdarma.

 

27 2 2020

Upozornění České pošty, s.p. pro občany Třebovic

Žádáme občany, aby si z důvodu změny způsobu doručování, zajistili viditelné označení domu číslem popisným, umístěným přímo na domě nebo u poštovní schránky.

Usnadníte tím novým doručovatelům lepší orientaci při doručení a zároveň předejdete případnému nedoručení zásilky.

Česká pošta, s.p. děkuje za pochopení

Povinné čipování psů od 1.1.2020
14 1 2020

Povinné čipování psů od 1.1.2020

Od 1.1.2020 je povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označen mikročipem. Leták zde ...

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině.