Sběrný dvůr

Sběrný dvůr pro občany Třebovic
Sběrný dvůr

v Ostravě - Martinově, K Turkovu, vedle garáží na konci ul. Provozní

 Občané Třebovic zde mohou odkládat:
  • objemné odpady (nábytek, koberce, sanitární keramika ...)
  • nebezpečné odpady (léky, injekční stříkačky a jehly, baterie a akumulátory, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné ...)
  • elektrospotřebiče (ledničky, televize, monitory ...)
  • zeleň (tráva, listí, spadané ovoce ...)
  • separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony, kovové obaly)
  • textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) - za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích
  • pneumatiky z osobního automobilu (maximálně 5 ks) - od 1. 7. 2019 bude příjem pneumatik ve sběrných dvorech zpoplatněn.
 

Příjem oken a dveří za úplatu.

Příjem stavebního odpadu za úplatu.


 
 
 
 
 
Provozní doba:
Letní období (duben až říjen)
 
Pondělí - Pátek 09:00 - 19:00 hod
Sobota

08:00 - 14:00 hod

Zimní období (listopad až březen)
Pondělí - Pátek 10:00 - 18:00 hod
Sobota 08:00 - 12:00 hod