Sběrný dvůr

Sběrný dvůr pro občany Třebovic
Sběrný dvůr nově otevřen od 26.9.2020

v Ostravě - Třebovicích, ul. Provozní (asi 800 m od původního sběrného svoru v Martinově).

Sběrný dvůr otevřen každý den v týdnu od 8 do 20 hodin (letní provoz duben - říjen)

                                                                                od 8 do 18 hodin (zimní provoz listopad - březen)

O státních svátcích jsou všechny sběrné dvory uzavřeny!

 Občané Třebovic zde mohou odkládat:
  • objemné odpady (nábytek, koberce, sanitární keramika ...)
  • nebezpečné odpady (léky, injekční stříkačky a jehly, baterie a akumulátory, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné ...)
  • elektrospotřebiče (ledničky, televize, monitory ...)
  • zeleň (tráva, listí, spadané ovoce ...)
  • separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony, kovové obaly)
  • textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) - za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích
  • jedlé oleje a tuky (v uzavřených plastových nádobách).
Za poplatek: stavební suť, směsný stavební a demoliční odpad, okna a dveře.