Aktuality
Ostrava podpoří organizátory prorodinných a volnočasových aktivit
14 10 2021

Ostrava podpoří organizátory prorodinných a volnočasových aktivit

Město znovu přispěje na podporu prorodinných aktivit. Do výběrového řízení se mohou od 18. do 27. října přihlásit fyzické i právnické osoby, které pořádají akce pro rodiny, programy na podporu mezigeneračního soužití nebo se zaměřují na zkvalitnění rodinných vazeb či poradenství v oblasti rodinného života. O přidělení dotací se rozhodne v lednu.

 

„Vedle podpory velkých kulturních projektů vnímáme také potřebu podporovat i menší komunitně zaměřené akce a aktivity pro rodiny, které většinou vznikají jen z čisté potřeby lidí se setkávat, vzájemně spolu komunikovat a dělit se o své starosti i radosti. Právě z tohoto důvodu jsme vytvořili dotační program v oblasti rodinné politiky, což považuji za velice dobrý krok. Cílem je podpořit spolky a neziskové organizace, které se v této činnosti angažují, neboť jsme přesvědčeni, že především rodinám s dětmi je třeba nabídnout kvalitní a finančně nenáročnou možnost společného trávení volného času,“ uvedl resortní náměstek Zbyněk Pražák.

 

Na podporu prorodiných projektů byla pro příští rok předběžně alokována částka ve výši 1,1 milionu korun. Každoročně je z tohoto dotačního titulu podpořena činnost 10-15 organizací. Jedná se především o systematické celoroční činnosti subjektů, které se snaží o vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin a usilují o odstranění překážek, jimž rodiny čelí. Podporu mohou získat ale i jednorázové akce k aktivizaci rodin nebo aktivity vedoucí k posílení mezigeneračního soužití. Podpořené projekty by měly naplňovat priority koncepce rodinné politiky města Ostravy. Ta je společně s ostatními informacemi o nástrojích a aktivitách rodinné politiky města na stránkách www.fajnarodina.cz.

Ostrava ocení vysokoškolské studenty udělením titulu a ceny Talent roku
13 10 2021

Ostrava ocení vysokoškolské studenty udělením titulu a ceny Talent roku

Zcela nový program ocenění vysokoškolských studentů za jejich studijní, vědeckou a společenskou prospěšnost, schválili ostravští zastupitelné. Program studenty motivuje i podpoří ve studiu. Titul a cena „Talent roku“ budou udělovány v každém akademickém roce, na ocenění je alokována celková částka jeden milion korun. Maximální výše finanční částky pro jednoho studenta je definována na jedno sto tisíc korun. Návrhy lze nyní podat do konce října 2021. Program vychází z dlouholeté unikátní aktivity města, podporující studenty vysokých škol.

„Pokračovat v podpoře studentů považuji i nadále za velmi důležité. Je zapotřebí vytvářet podmínky pro jejich studium a další profesní uplatnění, stejně jako umět ocenit studijní úspěchy a vědecké výsledky nadaných jednotlivců. V uplynulých letech podpořilo město mnoho talentovaných mladých lidí. Někteří z nich náleží k uznávaným odborníkům ve svých oborech, ať už v oblasti vědy či kultury,“ konstatovala náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Novému programu předcházel dlouholetý projekt podpory studentů s názvem Stipendia města Ostravy. S ohledem na ekonomickou zátěž, způsobenou pandemií, zrušili zastupitelé výběrové řízení k poskytnutí stipendií studentům v akademickém roce 2020/2021. O titul Talent roku mohou nyní usilovat studenti vysokých škol nebo univerzit, studující v České republice nebo v zahraničí. Hodnoceny budou studijní a vědecké úspěchy v technických, přírodovědných, společenskovědních, humanitních studiích a uměleckých programech. Titul a cena statutárního města Ostrava budou udělovány ve dvou kategoriích. V první se mohou o ocenění ucházet studenti bakalářského a magisterského studia, v další pak studia doktorského. Student musí mít v době podání návrhu místo trvalého pobytu na území města Ostravy.

Podané návrhy pak posoudí dle stanovených kritérií komise pro vzdělávání, vědu a výzkum a náměstkyně primátora pro školství a sport. Hodnoceny budou například studijní výsledky, publikační činnost, vědecké úspěchy, práce ve vědeckých týmech, ale také společensky prospěšná činnost neziskového charakteru. O udělení titulu a ceny rozhodnou poté zastupitelé.

Detailní informace k programu naleznou zájemci v odkazu   https://talentova.cz/podporujeme/stipendia-mesta/.

Podzimní vydání TŘEBOVICKÉHO KAPRA
9 9 2021

Podzimní vydání TŘEBOVICKÉHO KAPRA

Aktuálně zveřejňujeme letošní třetí vydání zpravodaje našeho městského obvodu "Třebovický kapr". 

Zpravodaj je současně zveřejněn na těchto webových stránkách městského obvodu Třebovice, a to pod odkazem "Zpravodaj". Zde také naleznete vydání předchozích ročníků.

Pokud zpravodaj nenaleznete ve svých poštovních schránkách, můžete na to upozornit Úřad městského obvodu Třebovice na tel. 599 422 103 nebo 599 422 105, také mailem na posta@trebovice.ostrava.cz

Zpravodaj zde ...

VÍCE AKTUALIT >>