Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Poslední změna: Čtvrtek 10.01.2019 13:18

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením zákona výši úhrad za poskytování informací dle tohoto zákona.

Pro hrazení nákladů spojených s poskytováním informací platí:

Pokud náklady spojené s poskytnutím informace nepřesáhnou částku 200,- Kč, budou informace poskytnuty bezplatně.

Pokud budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když tato nepřesáhne 200,- Kč.

Úhradu je možno zaplatit v hotovosti v pokladně Úřadu městského obvodu Třebovice, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem, a to vždy před předáním informace, výjimečně lze informaci doručit žadateli na dobírku.

Sazebník výše úhrad:

Tento sazebník byl schválen usnesením Rady městského obvodu Třebovice č. 58/4 dne 9.1.2019.

kopie listiny: černobílá barevná
1 strana A4

jednostranná 2 Kč

oboustranná  3 Kč

jednostranná 4 Kč

oboustranná  7 Kč 

1 strana A 3

jednostranná  3 Kč

oboustranná  5 Kč

jednostranná  8 Kč

oboustranná  14 Kč

technické nosiče dat CD disk 8 Kč
poštovné dle sazebníku poštovních služeb
osobní náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 160 Kč za každou započatou hodinu
výše licenční odměny za oprávnění užít informaci

není-li výše určena zvláštním právním předpisem, určí se její výše podle předchozích odstavců tohoto sazebníku

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 422 103


Úřad městského obvodu Třebovice
5. května 5027/1
722 00 Ostrava-Třebovice


Úřední hodiny »