Odpovědi 2022

rok 2022

Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Datum

Obsah

Mat.

Úplata

Evid

5.1.2022

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci legislativního povolení reklamní plochy

 1-2022

 ne

 1

 23.2.2022

 Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci správního trestání nepovolených staveb

 

 2-2022

 

 ne

2

 30.3.2022

 Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci rozhodnutí o odstranění stavby

 3-2022

ne 

   3

 14.4.2022

 Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci technologie v areálu firmy 

 4-2022

 ne

  4

 29.7.2022

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci rozhodnutí o odstranění stavby

 5-2022

 ne

5