Životní situace

Povolení zvláštního užívání místní komunikace Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 23.11.2011 14:57
Povolení připojení sousední nemovitosti (nebo pozemní komunikace) na místní komunikaci Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 23.11.2011 15:00
Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 23.11.2011 15:04
Povolení uzavírky místních komunikací Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 23.11.2011 15:07
Povolování kácení stromů Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 23.11.2011 14:50
Jedná se o problematiku kácení stromů na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 23.11.2011 14:45
Žádost o vydání rybářského lístku Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 23.11.2011 14:41
Žádost o vydání loveckého lístku Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 23.11.2011 14:42
Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 23.11.2011 15:10
Vydání územního rozhodnutí a následných povolení obecného stavebního úřadu, speciálního stavebního úřadu pro místní a účelové komunikace a silničního správního orgánu.