Složení zastupitelstva ve volební období 2006 - 2010:

Složení zastupitelstva, ve volební období 2006 - 2010, statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice
RADA
František Šichnárek starosta
Josef Bojda místostarosta
MUDr. Taťána Kuzníková
Eva Vlková
Vladimír Pavlík
ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA
Ing. Martin Flíbor
Ing. Marek Gajovský

Mgr.Vlasta Polová

Ing. František Rak
Miroslav Sobol
Zdeněk Šebesta
Pavel Šichnárek
František Vlk
Jiří Volný
Jaromír Zachar