Složení Rady městského obvodu Třebovice ve volebním období 2022 - 2026

složení rady ve volebním období 2022 - 2026

VOLNÝ Jiří - starosta

Ing. Bc. ZICHÁČEK Petr - místostarosta

Ing. FLÍBOR Martin- člen rady

Ing. RIEZNEROVÁ Hana - členka rady

Mgr. Bc. VOLNÝ Lukáš - člen rady