Složení Rady městského obvodu Třebovice ve volebním období 2018 - 2022

složení rady ve volebním období 2018 - 2022

ŠICHNÁREK František - starosta

Ing. GAJOVSKÝ Marek - místostarosta

MUDr. KUZNÍKOVÁ Taťána - členka rady

GELNAR David - člen rady

PharmDr. SOMMER Vít - člen rady