Historie

Historie Třebovic

Z Třebovské kroniky

Napsali o nás

Novodobá historie Třebovic:

1990 24.11. zvoleno zastupitelstvo Třebovic
1989 zahájeno úsilí o co největší samostatnost Třebovic
1959 provedena demolice Třebovického zámku
1958 Třebovice začleněny pod ObNV v Porubě
1957 zánik samostatné obce Třebovice ve Slezsku
1951 ustanovení JZD, které bylo součástí JZD Ostravan Klimkovice
1945 osvobození Třebovic, první projevy obecní nejednoty
1942 Marie Stona povýšena Hitlerem do šlechtického stavu
1940 počet obyvatel 1948
1938 Třebovice obsazeny německou armádou, počet domů 300
1935 postavena nová radnice (do této doby sídlil úřad v č p.145)
1931 zahájena výstavba elektrárny (Třebovice se první připojily na síť M. S. Elektráren, první proud dodán v r.1933)
1930 zřízen staniční úřad (provoz na trati Svinov-Opava zahájen r.1855)
1929 založena měšťanská škola
1921 zahájena výstavba nové Drožďárny a. s., počet obyvatel 1263, 165 domů
1919 1.ledna zřízena četnická stanice, do jejího obvodu patří Třebovice a Martinov, založena TJ SOKOL Třebovice ve Slezsku
1915 dcera Josefa Stonawského, spisovatelka a básnířka Marie Scholzová - Stonawská, zdědila třebovický a martinovský statek
1910 do tohoto roku dvojjazyčné úřadování, po volbách zavedeno výhradně české úřadování, zvolené zastupitelstvo má 24 členů
1907 zřízen poštovní úřad (telefon na poštu zaveden r.1931)
1905 založen spořitelní a záloženský spolek (1939 nacisty zrušen, 1948 po obnově přeměněn na Záložnu-kampeličku)