Výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání

Počet odpovídajících položek: 3708
Upřesnit výsledky.
Typ položky

Stáří položekŘadit podle relevance · datum (nejaktuálnější budou první) · abecedně
Aktualita Oznámení
Autor: Pastrňáková Marcela zveřejněno 19.01.2022 Poslední změna: Středa 19.01.2022 09:13
Vážení občané, dovolujeme si vás upozornit, že z technických důvodů dojde od čtvrtku 20.1.2022 do pondělí 24.1.2022 (včetně) k dílčímu omezení provozu Úřadu městského obvodu Třebovice v souvislosti s nutnou odstávkou elektronické spisové služby. V tyto dny nebude možné: -        nahlížet do spisů vedených v digitální podobě, ověřit stav podání v systému -        získat výpisy ze systému Czechpoint (Formulář výpisu z bodového hodnocení řidiče, Výpis elektronických receptů pacienta, Formulář výpisu z insolvenčního rejstříku, Formulář katastru nemovitostí, Výpis snímku z katastrální mapy, Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností), Rejstřík trestů, Formulář výpisu z rejstříku trestů právnických osob, Formulář seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Formulář živnostenského rejstříku, Zprostředkovaná identifikace, Výpis údajů z registru obyvatel, Veřejný výpis údajů z registru osob, Neveřejný výpis údajů podnikajících fyzické osoby z registru osob, Výpis o využití údajů z registru obyvatel, Záznam o využívání údajů z registru osob, Žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v registru obyvatel, Žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob, Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě).
Umístění O Třebovicích / Aktuálně
Aktualita Troff document Zelená pro Ostravu – využijte příležitost a získejte finance na svůj projekt!
Autor: Pastrňáková Marcela zveřejněno 19.01.2022 Poslední změna: Středa 19.01.2022 09:05
Společnost OZO Ostrava už pošesté vyhlásila tematickou výzvu. Letos je zaměřena na výsadbu a údržbu veřejné zeleně v Ostravě a financována z výtěžku Reuse centra Ostrava. „Po dvou letech jsme se rozhodli opět se vrátit k tématu veřejné zeleně a vyhlásili jsme výzvu Zelená pro Ostravu. Novinkou je, že projekty zaměřené na výsadbu a údržbu veřejné zeleně v Ostravě budou historicky poprvé podpořeny z prostředků veřejné sbírky, kam putují příspěvky za předměty z Reuse centra Ostrava,“ oznamuje mluvčí společnosti OZO Ostrava Vladimíra Karasová a připomíná, že zmíněné centrum, které bylo otevřeno na podzim 2020, si klade za cíl předcházet vzniku odpadu a vracet funkční předměty, jichž se jejich původní majitelé chtějí zbavit, zpátky do života. Už od začátku svého fungování si získalo velkou oblibu a nový život díky němu našlo už přes 55 tisíc předmětů. Vladimíra Karasová se zároveň ohlíží za právě uzavřeným pátým ročníkem tematických výzev, v němž společnost OZO Ostrava celkovou částkou půl milionu korun podpořila šest projektů zaměřených na zkvalitnění života seniorů v Ostravě a jeden projekt dětského hřiště. „V rámci výzvy Myslíme i na vás, senioři! jsme Spolku Počteníčko finančně přispěli k realizaci projektu Symbióza – kreativní senior, Diakonii ČCE mohla nakoupit nové kompenzační pomůcky pro klienty Domovinky a Charita Ostrava pořídila pro své klienty velkoplošnou dotykovou obrazovku pro komunikaci a udržování senzomotorických dovedností. V Domově Korýtko zaplatili z příspěvku OZO klientům předplatné novin a časopisů, dvě zahrady domů s pečovatelskou službou v Moravské Ostravě a Přívoze byly vybaveny cvičebními stroji a v domově pro seniory ve Vítkovicích mohli díky finančním prostředkům od OZO zvelebit venkovní prostory pro letní posezení a pěstování rostlin ve vyvýšených záhoncích. Kvůli opožděné dodávce mobiliáře na své první uživatele teprve čeká nové hřiště, které na neužívaném pozemku dokončuje městský obvod Vítkovice,“ shrnuje loňské počiny a opět obrací pozornost k letošní tematické výzvě Zelená pro Ostravu. „Své projekty mohou do 28. února přihlašovat právnické osoby soukromého i veřejného sektoru, které působí ve svozové oblasti OZO. Nejpozději do 11. března oznámíme, které projekty uspěly. Vybrané subjekty pak budou mít na realizaci svých záměrů prostor od dubna do října letošního roku,“ upřesňuje mluvčí OZO Ostrava. Podmínkou podpory projektů je  realizace aktivit na veřejně přístupných místech na území statutárního města Ostravy a doložení souhlasu vlastníka pozemku, případně čestné prohlášení žadatele o vlastnictví pozemku. Jednotlivé projekty mohou být podpořeny částkou v rozmezí 20 až 150 tisíc korun. Formulář žádosti o podporu projektu je uveřejněn na webu OZO Ostrava: https://www.ozoostrava.cz/o-spolecnosti/spolecenska-odpovednost/tematicka-vyzva-2022.
Umístění O Třebovicích / Aktuálně
Příloha PDF document veřejná vyhláška - hrom. předpisný seznam o vyměření místního poplatku za provoz systému komunálních odpadů 2019
Autor: Pastrňáková Marcela Poslední změna: Středa 19.01.2022 08:57
Umístění Radnice / Úřední deska / 6/2022
Úřední záznam 6/2022
Autor: Pastrňáková Marcela zveřejněno 19.01.2022 Poslední změna: Středa 19.01.2022 08:52
Umístění Radnice / Úřední deska
Článek Odpovědi 2022
Autor: Pastrňáková Marcela zveřejněno 13.01.2022 Poslední změna: Čtvrtek 13.01.2022 10:28
rok 2022
Umístění Radnice / / I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy / 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Soubor odpověď 1-2022
Autor: Pastrňáková Marcela Poslední změna: Čtvrtek 13.01.2022 10:23
Umístění Radnice / / 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. / Odpovědi 2022
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
Autor: ovanet zveřejněno 24.11.2011 Poslední změna: Čtvrtek 13.01.2022 10:13
Umístění Radnice / Povinně zveřejňované informace / I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy
Soubor výroční zpráva za rok 2021
Autor: Pastrňáková Marcela Poslední změna: Čtvrtek 13.01.2022 10:12
Umístění Radnice / / I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy / 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Autor: ovanet zveřejněno 24.11.2011 Poslední změna: Čtvrtek 13.01.2022 10:10
Umístění Radnice / Povinně zveřejňované informace / I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy
15. Úhrady za poskytování informací
Autor: ovanet zveřejněno 24.11.2011 Poslední změna: Čtvrtek 13.01.2022 10:01
Umístění Radnice / Povinně zveřejňované informace / I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy