V Třebovicích máme dva nové kontejnery na nepotřebné oděvy

4/12 2019

Na křižovatce ulic Třebovická a Pod Výhonem byly umístěny dva nové sběrné kontejnery (bílé barvy) na nepotřebné oděvy, bytový textil, boty a hračky. Tyto kontejnery budou vyváženy pravidelně každý týden. Proto prosíme, využívejte možnost odložení šatstva a obuvi právě do těchto kontejnerů.

V Třebovicích máme dva nové kontejnery na nepotřebné oděvy

Věci musí být čisté a zabalené, aby nedocházelo k jejich znečištění a zvlhnutí, čímž by se staly dále nepoužitelné. Doufejme, že se tím také vyřeší problém neustálého nepořádku kolem stávajícího sběrného kontejneru, který se nachází na parkovišti u křižovatky ulic Třebovická a V Mešníku. Ten nestačil kapacitně na odložené šatstvo, které se pak válelo v okolí kontejneru.