Formuláře

Žádost o povolení kácení dřevin Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 23.11.2011 14:48
Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 23.11.2011 14:57
Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k MK Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 23.11.2011 14:59
Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky komunikace Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 23.11.2011 15:06
Prohlášení stavbyvedoucího Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 23.11.2011 15:18
Prohlášení stavebního dozoru Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 23.11.2011 15:18
Žádost o vydání koordinovaného stanoviska MMO Autor: ovanet — Poslední změna: Středa 23.11.2011 15:20
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Autor: trebov01 — Poslední změna: Pondělí 11.11.2013 11:06
Ohlášení odstranění Autor: trebov01 — Poslední změna: Pondělí 11.11.2013 08:58
Ohlášení stavby Autor: trebov01 — Poslední změna: Pondělí 11.11.2013 09:00
Oznámení o užívání stavby Autor: trebov01 — Poslední změna: Pondělí 11.11.2013 09:01
Oznámení změny v užívání stavby Autor: trebov01 — Poslední změna: Pondělí 11.11.2013 11:09
Žádost o stavební povolení Autor: trebov01 — Poslední změna: Pondělí 11.11.2013 11:06
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Autor: trebov01 — Poslední změna: Pondělí 11.11.2013 11:07
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Autor: trebov01 — Poslední změna: Pondělí 11.11.2013 11:07
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Autor: trebov01 — Poslední změna: Pondělí 11.11.2013 11:07
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Autor: trebov01 — Poslední změna: Pondělí 11.11.2013 11:08
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Autor: trebov01 — Poslední změna: Pondělí 11.11.2013 11:23
Žádost o územní souhlas Autor: trebov01 — Poslední změna: Pondělí 11.11.2013 11:11
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Autor: trebov01 — Poslední změna: Pondělí 11.11.2013 11:19
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Autor: trebov01 — Poslední změna: Pondělí 11.11.2013 11:20
Žádost o povolení předčasného užívání stavby Autor: trebov01 — Poslední změna: Pondělí 11.11.2013 11:11
Žádost o vydání společného ÚR a SP Autor: trebov01 — Poslední změna: Pondělí 11.11.2013 11:06