Odpovědi 2021

rok 2021

Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Datum

Obsah

Mat.

Úplata

Evid

25.3.2021

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci měření úsekové rychlosti v Třebovicích

 1-2021

 ne

 1

13.5.2021

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci pronájmu pozemků na nichž se nachází budova a ceny pronájmu

 2-2021

 

 

ne 

 2

 29.7.2021

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci názoru na zaslané dokumenty v nichž je popisováno podezření trestné činnosti

 3-2021

ne 

 3

 19.8.2021

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci prodeje pozemku parc.č. 1244/4 v k.ú. Třebovice ve Slezsku

 4-2021

 ne

 25.11.2021

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci rozhodnutí o přestupku

5-2021 

 ne