Odpovědi 2020

rok 2020

Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Datum

Obsah

Mat.

Úplata

Evid

9.1.2020

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci charakteru pozemní komunikace

1-2020

ne

1

11.2.2020

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci místních poplatků za psy, provozu útulku pro psy

 

2-2020 

 

ne 

 2

11.3.2020

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci odpojování staveb od systému centrálního zásobování teplem

3-2020

ne