Odpovědi 2019

rok 2019

Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Datum

Obsah

Mat.

Úplata

Evid

8.4.2019

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci komunikace s občany

1-2019

ne

1

 9.7.2019

 Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci občanských sdružení v oblasti ochrany přírody a krajiny

 2-2019 + odpověď na stížnost

 

 

ne 

 2