Odpovědi 2018

rok 2018

Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Datum

Obsah

Mat.

Úplata

Evid

7.6.2018

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci voličských průkazů k přímé volbě prezidenta

1-2018

ne

1

15.8.2018

 Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., smlouva s externí organizací na provoz systému Unicam

 2-2018

 ne

21.8.2018

 Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., smlouva o pořízení Unicam

 3-2018

 ne

21.11.2018 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., dotazník - kastrační program 

 4-2018 

ne