Odpovědi 2017

rok 2017

Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Datum

Obsah

Mat.

Úplata

Evid

6.2.2017

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci počtu zaměstnanců

1-2017

ne

1

20.2.2017

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve věci investičních plánů obce, seznamu stavebních projektů roku 2017

2-2017 

ne 

 2

 22.5.2017

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve věci seznamu právnických osob, v nichž má MOb majetkovou účast

 3-2017

ne 

 16.8.2017

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci problému s holuby a jinými škodlivými ptáky

4-2017 

 ne

 01.11.2017

 Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci uvolněných zastupitelů

5-2017

ne