Vzdělávání v komunikačních technologiích pro seniory

27/8 2021

Máte-li zájem o vzdělávání v kurzu ICT, chcete se naučit pracovat s počítačem, notebookem, internetem … a to všechno v místě svého pobytu, v malé skupince seniorů, zdarma, projevte tento svůj zájem do 24.09.2021 přihlášením na ÚMOb Třebovice,

úsek sociální (Miroslava Nováková ) tel.: 599 422 108, případně                                                                

úsek podatelny (Markéta Zezulková) tel.: 599 422 103 . 

Vzdělávání v komunikačních technologiích pro seniory

Informační a komunikační technologie, zkráceně ICT (Information and Communication Technologies), česky nazývané IKT, zahrnují veškeré informační technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi.

V současné době, která je postavena téměř ve všech oblastech života především na komunikaci,  informacích a práci s nimi, chceme umožnit také seniorům využívat technologie, které jim mohou zpříjemnit a usnadnit komunikaci a získávání informací.

Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity proto vyškolila lektory - seniory pro výuku seniorů v komunikačních technologiích.