Vítání občánků

12/3 2023

Vážení rodiče třebovických dětí narozených v roce 2022, 

v sobotu dne 25. března 2023 v 15.00 hodin se bude v kulturním domě Altán konat Vítání občánků. Maminkám dětí narozených v roce 2022, které mají trvalý pobyt v Třebovicích byla zaslána doporučenou poštou pozvánka na tuto akci s žádostí o potvrzení účasti. Na tento slavnostní obřad jsou zváni nejen rodiče s dětmi, ale samozřejmě také rodiny našich nových občánků.

Pokud Vám z jakéhokoli důvodu pozvánka nebyla doručena, prosím kontaktujte třebovický úřad na tel. č. 599 422 105 nebo 599 422 103, abychom s Vámi na této akci počítali.

Budeme se těšit na setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

Vítání občánků