V Třebovicích může docházet ke zvýšení hlučnosti

23/6 2020

V termínu od 2. 7. 2020 do 10. 7. 2020 budou prováděny v rámci generální rekonstrukce kotle K12 v Elektrárně Třebovice profuky kotle. Zmíněnou činnost bude provázet zvýšená hlučnost. Elektrárna o této činnosti informovala KHS Ostrava.

Profuk bude prováděn pouze v pracovních dnech, v době od 6 do 20 hodiny, mimo dobu nočního klidu a dni pracovního volna.