Povinné čipování psů od 1.1.2020

6/10 2019

Od 1.1.2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označen mikročipem. Leták zde ...

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině.

Povinné čipování psů od 1.1.2020

Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3.7.2011.