Od prosince do března svoz BIO popelnic jen 1 x měsíčně.

25/11 2021

Svoz zeleně z BIO popelnic probíhá celoročně. Ve vegetačním období duben – listopad 1x za 14 dnů, v období vegetačního klidu prosinec – březen 1x měsíčně. Svozové dny v zimním období v Ostravě - Třebovicích jsou:

3. prosince 2021

31. prosince 2021

28. ledna 2022

25. února 2022

25. března 2022

Od prosince do března svoz BIO popelnic jen 1 x měsíčně.

Do BIO popelnic patří:

Tráva, listí, spadané ovoce, zelené natě, slupky a zbytky ze zeleniny a ovoce před tepelnou úpravou, zbytky zahradních a pokojových rostlin, zemina z květináčů, skořápky z ořechů, dřevěné piliny, odpad z řezu stromů a keřů (nadrcený či nastříhaný).

Do BIO popelnic nepatří:

Kuchyňský odpad živočišného původu (tuky, zbytky masa, kosti, zbytky vařených jídel), uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné odpady (plasty, sklo, kamení…).