Úhrada místního poplatku za psa do 31. března

9/3 2021

V současné době lze poplatek uhradit také převodem na účet Městského obvodu Třebovice u České spořitelny:

č. 19-1651079319/0800, jako variabilní symbol je nutno uvést 27123 a Vaše číslo popisné.

POZOR ! Bez uvedení čísla popisného ve variabilním symbolu nebude Vaše platba identifikována!

Splatnost poplatku je 31.3.2021. 

V městském obvodu Třebovice je sazba za:

psa chovaného v rodinném domě 200,- Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa 500,- Kč/rok.

psa chovaného v bytovém domě je sazba 1000,- Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa 2000,- Kč/rok.

Úhrada místního poplatku za psa do 31. března

Obecně závazná vyhláška č. 19/2019, o místním poplatku ze psů stanoví, že poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek se platí bez výzvy a bez vydání platebního výměru úřadu městského obvodu příslušnému podle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele psa.

Formuláře přihlášky do evidence chovatelů psů a další formuláře k této agendě lze získat na úřadu městského obvodu nebo z webových stránek městského obvodu v odkazu „Formuláře“ (www.trebovice.ostrava.cz).