Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Místní poplatek za psa je nutno uhradit do 31. března

Poslední změna: Středa 27.02.2019 08:13 by Pastrňáková Marcela

Obecně závazná vyhláška č. 17/2015, o místním poplatku ze psů stanoví, že poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek se platí bez výzvy a bez vydání platebního výměru úřadu městského obvodu příslušnému podle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele psa.

V městském obvodu Třebovice je sazba za :

psa chovaného v rodinném domě 200,- Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa 500,- Kč/rok.

psa chovaného v bytovém domě je sazba 1000,- Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa 2000,- Kč/rok.

 

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Poplatek lze uhradit hotově do pokladny Úřadu městského obvodu Třebovice (úřední dny pondělí a středa 8.00 – 11.30 hod a 12.30 – 17.00 hod) nebo složenkou, kterou si vyzvednete na podatelně našeho úřadu, případně bezhotovostním převodem na příjmový účet městského obvodu Třebovice u České spořitelny č. 19-1651079319/0800, jako variabilní symbol je nutno uvést 27123 a Vaše číslo popisné. POZOR ! Bez uvedení čísla popisného ve variabilním symbolu nebude Vaše platba identifikována!

Další upozornění pro chovatele psů

Od ledna 2013 je v platnosti obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se stanoví pravidla pro trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů.

Chovatel má povinnost zajistit označení psa čipem a přihlásit se do evidence chovatelů psů, kterou vede úřad městského obvodu. Nově narození psi musí být označeni čipem nejpozději do 3 měsíců věku.

Ukončení chovu psa, jeho úhyn, ztrátu nebo únik ohlásí chovatel evidenčnímu úřadu do 30 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala.

Formuláře přihlášky do evidence chovatelů psů a další formuláře k této agendě lze získat na úřadu městského obvodu nebo z webových stránek městského obvodu v odkazu „Formuláře“ (www.trebovice.ostrava.cz).

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 422 103


Úřad městského obvodu Třebovice
5. května 5027/1
722 00 Ostrava-Třebovice


Úřední hodiny »