Energetický regulační úřad ve spolupráci s dodavateli poslední instance zjistil, že stále existuje značná část osob, které jsou tzv. nekontaktní.

15/12 2021

To znamená, že nezahájily proces přechodu od dodavatele poslední instance k novému smluvnímu dodavateli, případně dosud ani neuhradily listopadovou zálohu za odběr energií, kterou jim stanovil dodavatel poslední instance. Energetický regulační úřad proto ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a se Sdružením místních samospráv ČR připravil informační materiál, který se zaměřují především na seniory.