Dotazník OZO!!!

9/6 2020

Vážená paní, vážený pane,

v průběhu příštích let dojde v oblasti nakládání s komunálním odpadem k významným změnám. Naše společnost se na tuto skutečnost intenzivně připravuje, a proto si Vás dovolujeme požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká třídění odpadů.

Vaše názory a odpovědi mohou mít určitý význam při rozhodování o plánovaných změnách.

Pokud vyplníte dotazník elektronicky, neodevzdávejte již tištěnou verzi.

Na správně uvedený email obdržíte potvrzení, které slouží k vyzvednutí dárku (budete-li dárek chtít) na Úřadu městského obvodu Třebovice (podatelna v přízemí budovy).

zde DOTAZNÍK

Dotazník OZO!!!