Bezplatné poradenství v Charitě Ostrava

10/7 2017

Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení (např. důchody, sociální dávky), bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy a dluhovou problematiku.

Kontakt: Poradna Charity Ostrava, Jeremenkova 154/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Tel.: 599 526 906, 731 625 767, e-mail: cho.poradna@charita.cz, Vedoucí střediska: Mgr. Kateřina Matulíková

Bezplatné poradenství v Charitě Ostrava

Členem týmu zkušených poradců je také externí právník k zajištění maximální kvality poskytovaných služeb. Poradna může zprostředkovat kontakty na síť návazných služeb, které sama nenabízí. Zájemci o poradenství nemusí uvádět žádné osobní údaje, všechny služby jsou bezplatné a dostupné lidem starším 15 let v obtížné životní situaci, kterou neumí řešit vlastními silami. Další informace na webu: http://ostrava.charita.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava/