Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022

Poslední změna: Pondělí 09.07.2018 14:18

Vážení spoluobčané, v letošním roce připravuje město Ostrava pod garancí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy již 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022 (dále jen 5.KP). Materiál je významným strategickým dokumentem pro realizaci a rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit na území města. Jednotlivé cíle a opatření vyjadřují způsob uspokojování potřeb občanů statutárního města Ostravy v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit.

Jedním z nezbytných kroků při tvorbě 5.KP je proces konzultací a připomínek k návrhu dokumentu, v rámci kterého může vznést své připomínky odborná i laická veřejnost. Připomínkovací proces proběhne v termínu od 9. 7. 2018 do 30. 7. 2018.

Ve fyzické podobě je dokument k dispozici na Úřadu městského obvodu Třebovice v 1. NP, kancelář sociálního úseku u paní Miroslavy Novákové, včetně formulářů určených k připomínkování, v elektronické podobě je pak přístupný na stránkách www.ostrava.cz nebo www.kpostrava.cz v době připomínkovacího procesu.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 422 103


Úřad městského obvodu Třebovice
5. května 5027/1
722 00 Ostrava-Třebovice


Úřední hodiny »